16 tháng 4, 2010

Nhà cách mạng Ernst-Thälmann

Ernst-Thälmann sinh ngày 16-4-1886 tại Hăm-Buốc nhà số 68 phó An-Ten-Van. Xuất thân từ một gia định công nhân, ông sống trong một xã hội đầy rẫy áp bức, bóc lột. Được sự giáo dục của cha mẹ cùng với khả năng tư duy của chính mình, ông khám phá những sự bất công của thế giới tư bản từ những năm của tuổi ấu thơ. Lên 10 tuổi, ông chứng kiến cuộc đình công lớn của thợ thuyền Hăm-Buốc trong các năm 1896-1897. Đối với gia đình Ernst-Thälmann thì rất xa lạ với Mac-Ăng ghen. Sự giáo dục của cha mẹ ông lúc bấy giờ không phải là sự giáo dục XHCN. Song qua một quá trình phấn đấu, ông trở thành một đảng viên cộng sản. Đó là một sự chuyển biến lớn trong tư tưởng Ernst-Thälmann.
Năm 1900 ông tham gia mitting của phong trào công nhân Hăm-Buốc.
Năm 1902 Ernst-Thälmann 16 tuổi. Sau nhiều đêm không nhà cửa, thất nghiệp, lần đầu tiên ông hiểu và làm quen với cuộc đấu tranh chống những thế lực đen tối, giành miếng cơm manh áo chống đói khát. Cuối cùng niềm hạnh phục bé nhỏ ấy đã đến. Ông được nhận vào làm ở nhà máy xay xát - một xí nghiệp tệ nhấ ở cảng của hãng nhập khẩu Philip với công nhân bị chủ nghĩa tư bản bốc lột. Với sự kính trong và tin tưởng, ông được bầu vào Ban chấp hành Công đoàn ngành bốc dỡ và vận chuyển. Chưa đầy 22 tuổi Ernst-Thälmann hoạt động hăng hái và là một trong những đồng chí tích cực của đảng Xã Hội Dân Chủ.
20-8-1925 ông được bầu làm chủ tịch Đảng CS Đức. Tiêu biểu nhất ông từng lãnh đạo phong trào công nhân chống CN Phát xít. Tên tuổi của ông làm cho kẻ thù lo sợ. Chúng khủng bố phong trào công nhân đẫm máu.
3-3-1933 ông bị bắt, đó cũng là ngày đánh dấu bọn Phát Xít công khai hoành hành đàn áp phong trào cách mạng. Trong những ngày bị giam ông đã làm việc không ngừng, rất khản trương trong xà lim để tự bảo vệ và chiến đấu cho cách mạng. 11 năm trong nhà tù, tư tưởng của Ernst-Thälmann là sức mạnh vô địch không thế lực tàn bạo nào khuất phục nổi.
18-8-1944 ông bị thủ tiêu một cách bí mật. Cuộc đời và sự nghiệp của Ernst-Thälmann là một hiện thực sinh động tiếp sức cho phong trào công nhân thế giới đấu tranh cho sự nghiệp cách mạng của giai cấp vô sản.

(Nguồn trường THPT Ernst-Thälmann)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét