2 tháng 3, 2010

Đồng chí Phạm Văn Đồng


Bí danh: Tô
Ngày sinh: 01-03-1906
Quê quán: Huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi
Ngày tham gia cách mạng: 1925
Ngày vào Đảng: 1940
Trình độ học vấn: Tú tài bản xứ

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
- Từ 1925 : Tham gia phong trào để tang cụ Phan Chu Trinh, bị đuổi khỏi trường. Đi Quảng Châu dự lớp huấn luyện cao cấp do đồng chí Nguyễn Ái Quốc tổ chức và được kết nạp vào Hội Việt Nam cách mạng thanh niên.
- Từ 5/1929 : Được cử đi Hương Cảng dự Đại hội Thanh niên, lúc trở về Sài Gòn thì bị bắt, bị xử án 10 năm cầm cố đày đi Côn Đảo.
- Từ 7/1936 : Được trả tự do và ra Hà Nội hoạt động công khai
- Từ 5/1940 : Được đi Côn Minh gặp lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc và được kết nạp vào Đảng. Cùng với một số đồng chí khác trở về Cao Bằng tham gia xây dựng căn cứ Cao-Bắc-Lạng. Được Đại hội quốc dân Tân Trào bầu vào Uỷ ban giải phóng dân tộc.
- Năm 1946 : Đại biểu Quốc hội khoá I, Trưởng phái đoàn thân thiện của Quốc hội nước Việt Nam đi thăm Pháp. Được cử làm trưởng phái đoàn Chính phủ đi dự Hội nghị Fontaineblau. Được bổ sung làm Uỷ viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương (6/1947).
- Từ 8/1948 : Bộ Trưởng bộ Tài chính.
- Từ 1949 : Là Uỷ viên chính thức của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và được cử làm Phó Thủ tướng Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà.
- Từ 1951 : Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương và được Ban Chấp hành Trung ương bầu vào Bộ Chính trị.
- 1954 : Được cử làm trưởng đoàn đại biểu nước ta tại Hội nghị Giơ-ne-vơ.
- Từ 1946 đến 1986 : Được bầu làm đại biểu Quốc hội từ khoá I đến khoá VII.
- Từ 9/1954 đến 1986 : Được cử làm Thủ tướng Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà, Thủ tướng nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng. Tại Đại hội III (9/1960), Đại hội IV (12/1976) và Đại hội V (3/1982) của Đảng được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương và được Ban Chấp hành Trung ương bầu vào Bộ Chính trị.
- Từ 12/1986 : Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng được suy tôn làm Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng.
(Nguồn Đảng CSVN)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét