7 tháng 10, 2009

Tố Hữu

Tố Hữu tên thật: Nguyễn Kim Thành; 1920 - 2002), nhà hoạt động Đảng Cộng sản và Nhà nước Việt Nam, nhà thơ lớn Việt Nam.
Quê: xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế. Học Trường Quốc học Huế.

Sớm giác ngộ cách mạng, gia nhập Đảng Cộng sản Đông Dương (1937). Được cử vào Thành uỷ Huế, phụ trách tuyên truyền và vận động thanh niên (1938). Bị thực dân Pháp bắt giam ở Huế, Lao Bảo, Buôn Ma Thuật, Đăk Glei (Kon Tum); vượt ngục về Thanh Hoá hoạt động (1939 - 42). Bí thư Tỉnh uỷ Thanh Hoá (1943 - 45), tổ chức các ban khởi nghĩa từ Nghệ An đến Thừa Thiên - Huế; chủ tịch Uỷ ban Khởi nghĩa Thừa Thiên - Huế (8.1945), phó bí thư Xứ uỷ Trung Kỳ. Bí thư Tỉnh uỷ Thanh Hoá (1946). Uỷ viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng (1951), uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương (1955) và các khoá III, IV, V. Uỷ viên dự khuyết Bộ Chính trị khoá IV, uỷ viên Bộ Chính trị khoá V; Ban Bí thư Trung ương Đảng các khoá III, IV.
Từ 1951 trở đi, lần lượt giữ các chức phó ban rồi trưởng ban Tuyên huấn Trung ương, trưởng ban Khoa học - Giáo dục Trung ương, giám đốc Trường Đảng Cao cấp Nguyễn Ái Quốc, trưởng ban Thống nhất Trung ương (1972). Phó thủ tướng (1980), phó chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, uỷ viên Hội đồng Quốc phòng nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1981 - 86). Trưởng Tiểu ban Văn nghệ Trung ương, tham gia lập Hội Văn nghệ Việt Nam, phó chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Việt Nam. Đại biểu Quốc hội khoá II và VII.
Các tác phẩm thơ chủ yếu: "Từ ấy" (1946), "Việt Bắc" (1954), "Gió lộng" (1961), "Ra trận" (1972), "Máu và hoa" (1977), "Một tiếng đờn" (1992)…; các tiểu luận: "Xây dựng một nền văn nghệ lớn xứng đáng với nhân dân ta, thời đại ta" (1973), "Cuộc sống cách mạng và văn học nghệ thuật" (1981). Huân chương Sao vàng và nhiều huân chương cao quý khác. Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật.
(Nguồn Từ điển Bách khoa toàn thư Việt Nam)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét