11 tháng 9, 2009

Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nông Đức Mạnh

Ông Nông Đức Mạnh sinh ngày 11/9/1940 tại xã Cường Lợi, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn, người dân tộc Tày.
Năm 1958, ông Nông Đức Mạnh bắt đầu tham gia cách mạng. Từ năm 1958 đến năm 1961 học trường Trung cấp Nông lâm Trung ương Hà Nội. Năm 1962-1963 là công nhân lâm nghiệp thuộc Ty lâm nghiệp Bắc Cạn.
Ngày 5/7/1963, ông Nông Đức Mạnh gia nhập Đảng Lao động Việt Nam.
Sau khi tốt nghiệp Học viện Lâm nghiệp Leningrad (Liên Xô) về nước, ông Mạnh được phân công giữ chức Phó Ban thanh tra Ty lâm nghiệp tỉnh Bắc Thái, sau đó được bổ nhiệm làm Giám đốc lâm trường Phú Lương (tỉnh Bắc Thái). Từ năm 1974 đến 1976 ông Mạnh là học viên trường Đảng cao cấp Nguyễn Ái Quốc (nay là Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh).
Năm 1976-1980 là tỉnh ủy viên, Phó trưởng Ty lâm nghiệp tỉnh Bắc Thái kiêm Chủ nhiệm Công ty xây dựng lâm nghiệp, sau đó là Trưởng ty lâm nghiệp tỉnh Bắc Thái. Từ năm 1980 đến năm 1983 được bầu là Tỉnh uỷ viên, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Thái, sau đó là Phó bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Thái.
Tháng 11/1986, ông Mạnh là bí thư tỉnh Bắc Thái.
Tại Đại hội VI, ông Nông Đức Mạnh được bầu làm uỷ viên dự khuyết BCH TƯ. Tháng 3/1989 ông được bầu làm uỷ viên BCH TƯ. Tháng 6/1991 tại Đại hội VII của Đảng, ông Nông Đức Mạnh được bầu vào BCH TƯ và Uỷ viên Bộ Chính trị. Tháng 9/1992 ông được bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội khoá IX.
Tháng 6/1996 tại Đại hội VIII, ông Nông Đức Mạnh được bầu lại vào BCH TƯ, Uỷ viên Bộ Chính trị. Tháng 9/1997 ông được bầu lại làm Chủ tịch Quốc hội khoá X. Tháng 1/1998, đồng chí được bầu làm uỷ viên Thường vụ Bộ Chính trị.
Tháng 4/2001, tại Đại hội IX, ông Nông Đức Mạnh được bầu lại vào BCH TƯ, Bộ Chính trị và được bầu làm Tổng bí thư.
Tháng 4/2006, tại Đại hội X, ông Nông Đức Mạnh được bầu vào BCH TƯ, Bộ Chính trị và tiếp tục được bầu là Tổng bí thư.
(Nguồn VTC News)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét