18 tháng 8, 2009

Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ngày này năm ấy (14 tháng 8)

Cách đây 88 năm, ngày 14-8-1921, mật thám Pháp ghi nhận một cuộc gặp gỡ kéo dài 2 ngày, tại nhà của luật sư Phan Văn Trường với nhiều nhân vật trong giới hoạt động xã hội của người Việt tại Pháp như Phan Chu Trinh, Phan Cao Đoan... và Nguyễn Ái Quốc vào thời điểm này đã trở thành một trong những người sáng lập Đảng Cộng sản Pháp.
Ngày 14-8-1926, bài viết “Phong trào cách mạng ở Đông Dương” của Nguyễn Ái Quốc được đăng trên tập san Inprekorr (bản tiếng Pháp) của Quốc tế Cộng sản. Đây là một bức tranh toàn cảnh những biến đổi chính trị trong phong trào giải phóng dân tộc đang diễn ra mạnh mẽ ở Việt Nam và đi tới một nhận định: “Tình hình chính trị ở Đông Dương có thể tóm tắt trong lời than vãn sau đây của một tờ báo tiếng Pháp ở Bắc kỳ: “Vụ biến động này... đã làm cho nước ta xưa nay yên ổn biết bao, đã trở thành trung tâm của những cuộc biến động và hỗn loạn”.
Ngày 14-8-1931, liên quan đến “Vụ án Nguyễn Ái Quốc ở Hồng Công”, Tống Văn Sơ bị đưa ra phiên tòa xét xử vắng mặt lần thứ 2. Bất chấp sự phản đối của luật sư, phía công tố vẫn tuyên bố trục xuất Tống Văn Sơ khỏi Hồng Công và đọc lệnh của Thống đốc Anh chỉ định bị cáo phải rời khỏi Hồng Công trên tàu Alger vào ngày 18-8-1931. Viên công tố cũng đọc lời kháng án của Tống Văn Sơ chỉ rõ việc vi phạm quá trình tố tụng trong khi thẩm vấn và nhiều hành vi sai trái khác, đồng thời nói trước rằng: “Nếu tôi bị trục xuất đến Đông Dương, tôi sẽ bị giết, dù có xét xử hay không xét xử”. Từ tháng 11-1929, Tòa án Nam triều ở Vinh đã tuyên án tử hình vắng mặt Nguyễn Ái Quốc. Đây chính là những lập luận cơ bản mà các luật sư đang vận dụng để kháng án lên các cấp xét xử cao hơn.
Ngày 14-8-1945, Hội nghị toàn quốc của Đảng được triệu tập tại Tân Trào (Tuyên Quang) theo đề nghị của Hồ Chí Minh, đã đưa ra nhận định: “Cơ hội tốt cho ta giành quyền độc lập đã tới!”. Hội nghị đã quyết định mục tiêu giành quyền độc lập cho dân tộc và thành lập chính quyền nhân dân, thi hành “10 chính sách của Việt Minh”, chính sách ngoại giao với Đồng minh và những nguyên tắc hành động để đưa cuộc cách mạng giải phóng dân tộc thành công.
Ngày 14-8-1952, Báo Nhân Dân đăng bài “Anh hùng và trí thức” của Bác (ký bút danh C.B), khẳng định: “Dưới chế độ dân chủ mới, những người lao động trí óc, cũng như lao động chân tay, đều có dịp phát huy và phát triển tài năng của mình, nhằm phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Vì vậy, họ được đồng bào kính trọng, được Chính phủ và đoàn thể nêu cao”. Bài báo nêu tên những trí thức được tuyên dương Anh hùng như Trần Đại Nghĩa; nhiều người được bầu làm Chiến sĩ thi đua như các bác sĩ Hồ Đắc Di, Tôn Thất Tùng, Đặng Văn Ngữ, Hoàng Đình Cầu, thi sĩ Tú Mỡ... “Điều đó chứng tỏ Chính phủ kháng chiến rất quý trọng những người trí thức chân chính. Những người trí thức chân chính đều hăng hái tham gia kháng chiến. Chỉ một việc đó cũng đủ thấy: ta nhất định thắng, địch nhất định thua”.
Ngày 14-8-1953, Báo Cứu Quốc đăng bài “Chế độ dân chủ tập trung của Đảng” (ký tên Đ.X) của Bác với kết luận: “Muốn cho Đảng mạnh, phải mở rộng dân chủ, đồng thời thực hiện sự lãnh đạo tập trung, nâng cao tính tổ chức và kỷ luật”.
D.T.Q. và nhóm cộng sự

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét