18 tháng 8, 2009

Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ngày này năm ấy (13 tháng 8)

Cách đây 88 năm, ngày 13-8-1921, mật thám Pháp theo dõi cho biết Nguyễn Ái Quốc đến thăm và lưu lại tại ngôi nhà của luật sư Phan Văn Trường, số 6 Villa des Gobelins ở Paris, sau đó đi họp Chi bộ Đảng Xã hội Quận 13.
Ngày 13-8-1942, Nguyễn Ái Quốc với tên gọi mới là Hồ Chí Minh lên đường sang Trung Quốc để liên lạc với các lực lượng chính trị của người Việt Nam ở ngoài nước và vận động quốc tế cho công cuộc giải phóng dân tộc.
Ngày 13-8-1945, nhận được tin Nhật đã đầu hàng Đồng minh, từ chiến khu Tân Trào, lãnh tụ Hồ Chí Minh đã chỉ đạo Ủy ban Chỉ huy lâm thời Khu Giải phóng đã hạ lệnh khởi nghĩa, nhanh chóng truyền tin đi cả nước và triệu tập các cuộc họp khẩn cấp của Trung ương và Đại hội Quốc dân. Lệnh khởi nghĩa chỉ rõ: phải tập trung vào các đô thị, chặn đánh quân Nhật rút lui, chuẩn bị kháng chiến một khi quân Pháp trở lại.
Ngày 13-8-1946, đứng trước nguy cơ đổ vỡ của cuộc hội nghị Fontainebleau, Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn cố gắng cứu vãn để tránh một cuộc đổ máu xảy ra. Bác tuyên bố trên tờ Franc-tireur: “Tôi không muốn trở về Hà Nội tay không. Tôi muốn khi trở về nước sẽ đem về cho nhân dân Việt Nam những kết quả cụ thể với sự cộng tác chắc chắn mà chúng tôi mong đợi ở nước Pháp. Nước Việt Nam không chịu trách nhiệm về những cuộc xung đột đã xảy ra. Cần phải tạo nên bầu không khí thuận lợi cần thiết cho cuộc cộng tác Việt-Pháp... Về phần chúng tôi, chúng tôi quyết định bảo đảm cho nước Pháp những quyền lợi tinh thần, văn hóa và vật chất, nhưng trái lại, nước Pháp phải bảo đảm nền độc lập của chúng tôi”.
Ngày 13-8-1952, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi điện mừng ngày thành lập Chính phủ kháng chiến Lào, trong đó khẳng định: “Thắng lợi của nhân dân Lào cũng là thắng lợi của nhân dân Việt Nam, là thắng lợi chung của khối liên minh Lào-Miên-Việt đoàn kết chiến đấu chống kẻ thù chung…”.
Ngày 13-8-1954, Báo Nhân Dân đăng bài viết “Kinh nghiệm phát động quần chúng” của Bác (dưới bút danh C.B), phê phán những khuyết điểm nghiêm trọng trong đợt 5 cải cách ruộng đất tại ngót 200 xã. Bài báo viết: “Khuyết điểm chính là không biết tuyên truyền chính sách, không biết chấp hành chính sách”, do đó mà có đội nghi ngờ tất cả cán bộ địa phương, không phân biệt người tốt kẻ xấu, bắt bớ lung tung, có nơi vạch thành phần lung tung từ 11 địa chủ tăng lên thành 65 địa chủ và nhiều hiện tượng khác... Bài báo kết luận: “Để giành lấy kết quả tốt, tất cả các đội cần phải thật thà kiểm thảo từng bước công tác để sửa chữa khuyết điểm, phát triển ưu điểm”.
Ngày 13-8-1962, nói chuyện với Hội nghị cán bộ công đoàn cơ sở toàn miền Bắc, Bác khẳng định: “Muốn tổ chức và phát triển lực lượng xây dựng to lớn của giai cấp công nhân thì cần có công đoàn mạnh và cán bộ công đoàn tốt... Lênin có nói: Công đoàn là trường học của chủ nghĩa cộng sản. Muốn thực hiện lời dạy đó phải thấm nhuần và giáo dục cho công nhân thấm nhuần ý thức làm chủ tập thể, cần kiệm xây dựng nước nhà. Nâng cao nhiệt tình lao động và tôn trọng kỷ luật lao động. Đẩy mạnh thi đua yêu nước. Ra sức giúp đỡ nông dân cải tiến kỹ thuật canh tác, củng cố hơn nữa khối công nông liên minh. Chống tệ quan liêu, tham ô, lãng phí”.
D.T.Q. và nhóm cộng sự

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét