7 tháng 8, 2009

Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ngày này năm ấy (1 tháng 8)

Cách đây 87 năm, ngày 1-8-1922, Báo La Paria (Người Cùng Khổ) đăng 3 bài báo của Nguyễn Ái Quốc. Bài “Sở thích đặc biệt” tố cáo cuộc sống xa hoa và tính cách khác thường của vua Khải Định. Bài “Khai hóa giết người”, thông qua cái chết của một nhân viên Sở Hỏa xa Nam kỳ để lên án: “Trong lúc ở Marseille người ta triển lãm cảnh phồn thịnh giả tạo của xứ Đông Dương thì xứ An Nam đang có những người bị chết đói. Ở bên này người ta ca tụng lòng trung thành, còn ở bên kia người ta đang giết người”.
Còn bài “Phụ nữ An Nam và sự đô hộ của Pháp” thuật lại vụ án binh lính Pháp hãm hiếp một bé gái và 2 phụ nữ Việt Nam rồi giết hại, và kết luận: “Chế độ thực dân, tự bản thân đã là một hành động bạo lực của kẻ mạnh đối với kẻ yếu rồi. Bạo lực đó, đem ra đối xử với trẻ em và phụ nữ, lại càng bỉ ổi hơn nữa...”.
Ngày 1-8-1941, Nguyễn Ái Quốc ra số báo “Việt Nam Độc Lập” đầu tiên nhằm tuyên truyền đường lối của Mặt trận Việt Minh. Báo đăng lời kêu gọi “Khuyên đồng bào mua báo Việt Nam Độc Lập” bằng văn vần: “Báo “Độc lập” hợp thời đệ nhất/Làm cho ta mở mắt mở tai/Cho ta biết đó biết đây/Ở trong việc nước, ở ngoài thế gian/Cho ta biết kết đoàn tổ chức/Cho ta hay sức lực của ta/Cho ta biết chuyện gần xa/Cho ta biết nước non ta là gì...”.
Ngày 1-8-1942, cũng trên báo này, đăng bài thơ “Nhóm lửa” của Nguyễn Ái Quốc, ví sự nghiệp cách mạng như việc nhóm lửa để có ngày: “Lửa cách mạng sáng choang bờ cõi/Chiếu lá cờ độc lập, tự do!”.
Ngày 1-8-1945, tại chiến khu Tân Trào, Đại đội Việt-Mỹ, đơn vị vũ trang hỗn hợp được thành lập giữa 200 chiến sĩ Việt Minh và đơn vị “Con Nai” của tổ chức OSS bước vào đợt huấn luyện sử dụng các loại vũ khí mới, để tổ chức chống phát xít Nhật.
Ngày 1-8-1949, Bác ra “Lời kêu gọi thi đua chuẩn bị tổng phản công”, khẳng định: “Trong việc thi đua ái quốc, cần phải nêu rõ tinh thần cần, kiệm, liêm, chính. Khẩu hiệu thi đua ái quốc hiện nay là: Tất cả để chiến thắng. Chiến thắng thực dân. Chiến thắng giặc dốt. Chiến thắng giặc đói. Chiến thắng mọi tính xấu trong mình ta...”.
Ngày 1-8-1951, Bác viết lời điếu đồng chí Hồ Tùng Mậu với tình cảm “thân thiết hơn anh em ruột”: “Mất chú, đồng bào mất một người lãnh đạo tận tụy. Chính phủ mất một người cán bộ lão luyện. Đoàn thể mất một người đồng chí trung thành, và tôi mất một người anh em chí thiết. Mấy nguồn thương tiếc, cộng vào trong một lòng tôi!... Tôi lại hứa với chú: toàn thể đồng sự và đồng chí sẽ cố gắng noi gương đạo đức cách mạng của chú đã tận trung với nước, tận hiếu với dân”.
Ngày 1-8-1959, kết thúc chuyến thăm Liên Xô, trên đường về, bay ngang ngọn Thiên Sơn (Trung Quốc), Bác cảm tác một bài thơ chữ Hán và tự dịch:
“Xa trông cảnh đẹp núi Thiên San
Ráng đỏ vây quanh, tuyết trắng ngần
Sáng dậy mặt trời như lửa tía
Muôn hào quang đỏ chiếu nhân gian”.

Ngày 1-8-1969, tiếp Thứ trưởng Bộ Văn hóa Hà Huy Giáp bàn về việc xuất bản sách “Người tốt việc tốt”, Bác căn dặn: “Đào tạo con người là vấn đề chiến lược, phong trào “Người tốt việc tốt” chính là một biện pháp quan trọng của chiến lược đào tạo con người đó”.
D.T.Q. và nhóm cộng sự

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét