7 tháng 7, 2009

Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ngày này năm ấy (5 tháng 7)


Cách đây 87 năm, ngày 5-7-1922, báo cáo của mật thám Pháp xác nhận, Nguyễn Ái Quốc đến làm việc tại trụ sở của Đảng Cộng sản Pháp đặt tại số nhà 120 đường La Fayette, Paris và sau đó đến tòa soạn các báo Journal du Peuple (Nhật báo Dân chúng) và L’ Humanité (Nhân Đạo).
Tháng 7-1923, từ nước Nga, Nguyễn Ái Quốc viết thư cho Trung ương Đảng Cộng sản Pháp, nhấn mạnh sự cần thiết phải thực hiện những nghị quyết của Quốc tế Cộng sản về vấn đề thuộc địa.
Trên cơ sở đó, Bác phê phán: “Cho đến nay, những nghị quyết ấy chỉ được tô điểm trên mặt giấy” và chất vấn các tổ chức của Đảng đã “có một chính sách thuộc địa và một cương lĩnh rõ ràng về thuộc địa chính xác và liên tục hay chưa? Những chiến sĩ của các bộ phận ấy có hiểu thuộc địa là gì và tầm quan trọng của thuộc địa như thế nào không? Người ta có thể trả lời là không!”.
Ngày 5-7-1946, tại Paris, Bác tiếp cơm cựu Thủ tướng Pháp Léon Blum và tiếp các nghị sĩ Algérie thảo luận về mô hình Liên hiệp Pháp. Đoàn đại biểu Tổng Công hội Pháp đến chào Chủ tịch Hồ Chí Minh và thông báo Tổ chức Công đoàn của Việt Nam đã được Công đoàn Thế giới thừa nhận.
Ngày 5-7-1947, trong thư góp ý cho hoạt động của Đảng Xã hội Việt Nam, Bác khẳng định: “Hiện nay tất cả các đảng chỉ có một đường chính trị chung: kiên quyết trường kỳ kháng chiến để tranh lấy thống nhất và độc lập cho Tổ quốc. Và đối với các đoàn thể khác cùng dân chúng, chỉ có một chính sách là đại đoàn kết”.
Ngày 5-7-1951, trong bài “Thi đua ái quốc, hiện tại và tương lai vẻ vang của nước ta” đăng trên Báo Nhân Dân, Bác đánh giá: “Thi đua ái quốc nhằm ba mục đích: diệt giặc đói, diệt giặc dốt, diệt giặc ngoại xâm. Tức là làm cho nhân dân no ấm, biết chữ, làm cho Tổ quốc độc lập, tự do. Muốn đạt được mục đích ấy, người người phải thi đua, ngành ngành phải thi đua. Ai làm việc gì, nghề gì cũng thi đua làm cho nhanh, cho tốt, cho nhiều. Chiến sĩ thì thi đua diệt giặc lập công, đồng bào thì thi đua tăng gia sản xuất... Kết quả tuy còn nhỏ, nhưng nó như con én báo hiệu mùa xuân. Nó là cái đà cho kết quả to lớn sau này”.
Ngày 5-7-1966, tiếp phái viên của Tổng thống Pháp là ông Jean Sainteny đến trao thư của Tổng thống De Gaulle, Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu rõ quan điểm: “Chúng tôi biết rõ sức mạnh của kẻ thù. Chúng tôi hiểu rằng Mỹ nếu muốn, họ có thể hủy diệt thành phố này như chúng đã làm đối với các thành phố lớn ở miền Bắc như Hải Phòng, Nam Định, Bắc Ninh và nhiều thành phố khác. Chúng tôi đang đợi chúng đến và chúng tôi đã sẵn sàng. Nhưng cái đó không làm nhụt ý chí đấu tranh của chúng tôi. Ông hiểu cho rằng chúng tôi đã có kinh nghiệm và chiến tranh đã được kết thúc như thế nào rồi”.
Tiếp đó Bác đưa ra thông điệp: “Chỉ có một cách đi tới giải pháp, đó là Mỹ rút đi. Chúng tôi không muốn làm cái gì xấu đối với họ, chúng tôi sẵn sàng đem nhạc và hoa tiễn họ và mọi thứ khác mà họ thích. Nhưng ông biết đấy, tôi thích tiếng lóng của nước ông “qu’ ils foutent le camp?”(nghĩa là “hãy biến đi!”)”.
Ngày 5-7-1967, Bác gửi thư và tặng huy hiệu khen ngợi Trung đội dân quân gái huyện Hậu Lộc tỉnh Thanh Hóa, đã bắn rơi một máy bay phản lực của Mỹ.
D.T.Q. và nhóm cộng sự

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét