1 tháng 7, 2009

Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ngày này năm ấy (30 tháng 6)

Cách đây 98 năm, ngày 30-6-1911, Bác Hồ với tên là “Văn Ba” đang làm phụ bếp trên chiếc tàu “La Touche Tréville”, đã ghé bến cảng Port Said của Ai Cập để chuẩn bị vào kênh Suez để qua Địa Trung Hải hướng tới những cửa biển ở miền Nam nước Pháp.
Ngày 30-6-1923, Nguyễn Ái Quốc đặt chân tới nước Nga. Trên con tàu Xô Viết mang tên “Kark Liebnek”, nhà cách mạng Việt Nam rời bến Hambourg (Đức) và cập bến cảng Petrograd với tấm giấy thị thực nhập cảnh số 361370 mang tên “Chen Vang” do đại diện Cộng hòa Liên bang Nga tại Đức cấp với thời hạn lưu trú là 1 tháng... Từ đây Nguyễn Ái Quốc đã đến thủ đô Mátxcơva, lưu trú tại khách sạn Lux và liên hệ với Quốc tế Cộng sản với tư cách là một đảng viên thuộc địa của Đảng Cộng sản Pháp.
Ngày 30-6-1945, qua vô tuyến điện, lãnh tụ Hồ Chí Minh đã trả lời A.Patti, người chỉ huy của Tổ chức Tình báo chiến lược Mỹ đóng ở Côn Minh (Trung Quốc), đồng ý tiếp nhận một đơn vị OSS nhảy dù xuống căn cứ địa của Việt Minh để hợp tác chống Nhật.
Ngày 30-6-1946, trong khuôn khổ chuyến thăm nước Pháp, Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm Bảo tàng về con người nổi tiếng ở Paris (Musée de l‘Homme) và nhận xét: “Tuy phong tục mỗi dân tộc mỗi khác, nhưng có một điều thì dân nào cũng giống nhau. Ấy là dân nào cũng ưa sự lành, ghét sự dữ”.
Ngày 30-6-1947, Bác gửi điện chúc mừng tới Ban Chấp hành Đảng Dân chủ Việt Nam nhân kỷ niệm 3 năm thành lập. Với một tổ chức đảng phái tập hợp giới trí thức và những người yêu nước tầng lớp hữu sản ra đời trong cao trào Cách mạng Tháng Tám, bức điện chúc mừng của người đứng đầu nhà nước và cuộc kháng chiến ghi nhận: “Trong thế giới dân chủ, trong Việt Nam dân chủ, Đảng Dân chủ có một nhiệm vụ quan trọng là làm cho dân chủ thắng lợi hoàn toàn... Với những người ái quốc và dân chủ không có đảng phái, phải lấy công tác thực tế về việc cứu quốc và kiến quốc mà thi đua. Mỗi đồng chí phải là người kiểu mẫu trong sự hy sinh phấn đấu cho Tổ quốc, cho đồng bào”.
Ngày 30-6-1961, Bác dự Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương khóa III, thông qua nghị quyết kiểm điểm sự lãnh đạo của Đảng. Biên bản hội nghị đã ghi nhận những ý kiến đóng góp của nhà sáng lập Đảng: “Lần sau hội nghị và nghị quyết phải đi đôi với nhau... Từ Trung ương cho đến đảng viên phải gương mẫu về đạo đức cách mạng”.
Về giáo dục đạo đức, Bác nhận xét: “Tôi xem chương trình giáo dục cho đến hết lớp 10, phần đức dục rất thiếu sót, chỉ có mươi dòng”. Về công tác xây dựng Đảng: “Trong Đảng hiện nay, ở các địa phương có hiện tượng lớp già ép lớp trẻ trong khi sự hiểu biết về kinh tế, văn hóa của họ không bằng. Ở Trung ương cũng có đồng chí già, trước có công nay không làm được. Bây giờ ai làm được thì cử người ấy, cố nhiên trọng người nhiều tuổi Đảng. Phải có kế hoạch để lớp trẻ thay thế lớp già. Đối với lớp cán bộ già ấy, cho lương hưu, ưu đãi. Tôi xin xung phong hưu... Cán bộ trẻ có tài, đức thì mạnh dạn đề bạt”.
D.T.Q. và nhóm cộng sự

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét