28 tháng 7, 2009

Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ngày này năm ấy (27 tháng 7)

Cách đây 87 năm, ngày 27-7-1922, mật thám Pháp ghi nhận Nguyễn Ái Quốc tham gia sinh hoạt tại Câu lạc bộ Ngoại ô (Club du Faubourg) và đến khuya về nghỉ tại nhà số 9 Ngõ Compoint.
Ngày 27-7-1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm anh em “lính thợ” là những người Việt Nam sang châu Âu làm trong các công binh xưởng thời Thế chiến hai, trong ngày còn tiếp xúc với Thủ tướng Bidault và một số kiều bào đến chào.
Ngày 27-7-1947, Bác viết thư khen ngợi tấm gương bà Bá Huy hăng hái lập một trại an dưỡng cho thương binh. Thư có đoạn: “Như thế là bà đã giúp sức vào công việc giữ gìn Tổ quốc. Như thế là bà đã làm kiểu mẫu cho đồng bào thực hành cái khẩu hiệu: Có tiền giúp tiền, có sức giúp sức/Đồng tâm hiệp lực, kháng chiến thành công”.
Ngày 27-7-1950, tại chiến khu Việt Bắc, Bác tiếp tướng Trần Canh, Trưởng đoàn cố vấn quân sự Trung Quốc trước khi bước vào Chiến dịch biên giới.
Ngày 27-7-1952, Bác gửi điện tới Bộ trưởng Bộ Thương binh và Cựu binh nhờ chuyển một tháng lương ủng hộ, nhắc nhở việc giúp đỡ thương binh “là một nghĩa vụ của nhân dân đối với những chiến sĩ bị thương bị bệnh, không nên coi đó là một việc “làm phúc”, đồng thời cũng khuyên anh em thương binh “phải tránh tâm lý “công thần”, coi thường lao động, coi thường kỷ luật”...
Ngày 27-7-1953, Báo Cứu Quốc đăng bài “Tự phê bình và phê bình” của Bác (ký bút danh Đ.X), kết luận: “Một đảng có chủ nghĩa Mác-Lênin, có kỷ luật nghiêm khắc, thật thà tự phê bình và phê bình, liên hệ chặt chẽ với nhân dân; một đảng đúng đắn về tư tưởng chính trị và tổ chức như Đảng Lao động Việt Nam, đảm bảo chắc chắn cho kháng chiến nhất định thắng lợi, kiến quốc nhất định thành công”.
Tháng 7-1955, đến thăm Phân hiệu 2 Trường Nguyễn Ái Quốc, Bác xác định: “Đảng không phải là nơi để thăng quan tiến chức, để phát tài... Đảng phải rất mạnh, rất trong sạch. Lấy đồng hồ làm thí dụ: bộ máy đồng hồ phải chạy đều, muốn chạy đều phải sạch sẽ. Đảng muốn trong sạch, mạnh mẽ thì mỗi bộ phận, mỗi đảng viên phải trong sạch, mạnh mẽ...”.
Ngày 27-7-1963, dự hội nghị phổ biến nghị quyết của Bộ Chính trị về cuộc vận động “ba xây, ba chống”, Bác phân tích 3 tệ nạn phải chống: “Tham ô là hành động xấu xa nhất, tội lỗi đê tiện nhất trong xã hội... Lãng phí làm tổn hại nghiêm trọng cho Nhà nước và nhân dân... Ở đâu có bệnh quan liêu thì ở đó có nạn tham ô, lãng phí... Muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội thì phải bồi dưỡng con người xã hội chủ nghĩa. Con người xã hội chủ nghĩa là con người có đạo đức, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, một lòng một dạ phục vụ nhân dân, phục vụ cách mạng”.
Ngày 27-7-1965, tiếp Bộ trưởng Ngoại giao đồng thời là phái viên của Tổng thống nước Cộng hòa Ghana, Chủ tịch Hồ Chí Minh đưa ra thông điệp: “Chúng tôi muốn hòa bình, nhưng hòa bình theo giá nào? Cách nào? Chúng tôi muốn hòa bình, nhưng đồng thời phải có độc lập. Chúng tôi không muốn làm nhục Mỹ, nếu Mỹ cũng trọng danh dự chính đáng của họ, nếu Mỹ tôn trọng ý nguyện của nhân dân Việt Nam, nếu Mỹ thi hành đúng Hiệp nghị Genève thì chúng ta có hòa bình...”.
D.T.Q. và nhóm cộng sự

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét