28 tháng 7, 2009

Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ngày này năm ấy (26 tháng 7)


Cách đây 63 năm, ngày 26-7-1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm Fontainebleau, nơi đang diễn ra cuộc đàm phán Việt-Pháp. Cùng ngày, tờ La Liberté (Tự do) đăng bài trả lời phỏng vấn của Chủ tịch, trong đó bày tỏ “lòng mong muốn xây dựng mối quan hệ Việt-Pháp thật thà bình đẳng, vì nước Pháp cần đến chúng tôi. Chúng tôi cũng cần đến nước Pháp. Vấn đề chính là nước Pháp làm thế nào mua được tấm lòng của 20 triệu dân Việt Nam tự do. Muốn như vậy không nên tìm cách “lừa gạt” chúng tôi, không nên sinh chuyện lôi thôi vô ích”.
Ngày 26-7-1947, Bác chủ trì phiên họp của Chính phủ, có sự tham gia của các vị đại diện Quốc hội, thảo luận về chủ trương cải tổ chính phủ do Chủ tịch đề xuất, “nhằm mục đích mở rộng cho nhiều người được tham gia, để tránh sự chia rẽ của Pháp và để lấy ảnh hưởng với quốc tế... Sự thay đổi này có tính cách rộng rãi, các vị thân hào có tiếng tăm được tham gia để tiêu biểu sự đoàn kết của các tầng lớp dân chúng”.
Ngày 26-7-1951, Bác gửi thư cho Bộ trưởng Bộ Thương binh, Cựu binh đặt vấn đề: “Anh em thương binh đã hy sinh một phần xương máu để giữ gìn Tổ quốc, bảo vệ đồng bào, đã tận trung với nước, tận hiếu với dân. Họ đã làm tròn nhiệm vụ, họ không đòi hỏi gì cả. Song đối với những người con trung hiếu ấy, Chính phủ và đồng bào phải báo đáp thế nào cho xứng đáng?”. Và Bác đề xuất “giúp lâu dài chứ không phải chỉ giúp trong thời gian, không phải góp gạo nuôi thương binh” mà bằng phương thức lấy từ quỹ đất công của làng xã, của những người hảo tâm hay khai hoang để cấp cho thương binh và giúp họ sản xuất. “Như thế thì đồng bào mỗi xã được thỏa mãn lòng ước ao báo đáp anh em thương binh mà anh em thương binh thì được yên ổn về vật chất và vui vẻ về tinh thần và vẫn có dịp tham gia hoạt động ích lợi cho xã hội”.
Cùng ngày 26-7-1951, Báo Nhân Dân đăng bài “Phụ nữ kiểu mẫu” của Bác, biểu dương một số tấm gương phụ nữ đã đóng góp cho kháng chiến qua “vài mẩu chuyện rất bình thường, mà rất vĩ đại” và đi đến kết luận: “Phải chăng vì danh, vì lợi, vì địa vị mà họ làm như vậy? Không phải. Đó là vì lòng nồng nàn yêu nước. Đó là lòng chí công vô tư mà chúng ta đều phải học theo”.
Ngày 26-7-1953, Bác gửi điện cho Bộ trưởng Bộ Thương binh, Cựu binh: “Nhân dịp Ngày Thương binh, tôi xin gửi một tháng lương của tôi và 50 khăn tay do đồng bào phụ nữ Thái biếu tôi, nhờ cụ chuyển cho anh em thương binh với lời chào thân ái của tôi”.
Ngày 26-7-1962, đến tỉnh Hải Dương tham gia chống úng cùng dân, Bác căn dặn: “Mọi người công dân già, trẻ, gái trai đều phải thấm nhuần tinh thần làm chủ nước nhà... Đó là công tác tư tưởng cực kỳ quan trọng mà mỗi đảng viên, đoàn viên thanh niên và các cấp ủy Đảng, trước hết là chi bộ phải làm cho tốt”.
Ngày 26-7-1964, kết thúc bài báo “Đế quốc Mỹ rúc xuống hầm” đăng trên Báo Nhân Dân viết về những thất bại trên chiến trường Việt Nam của quân đội Mỹ, Bác bình bằng 2 câu thơ: “Lại thêm chứng cớ rõ ràng/ Đồng bào miền Nam càng đánh càng mạnh và càng thắng to!”.
D.T.Q và nhóm cộng sự

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét