22 tháng 7, 2009

Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ngày này năm ấy (19 tháng 7)

Cách đây 84 năm, ngày 19-7-1925, bản “Tuyên ngôn của Hội Liên hiệp các dân tộc bị áp bức” do Nguyễn Ái Quốc khởi thảo được công bố trên Báo Thanh Niên, xuất bản tại Quảng Châu (Trung Quốc).
Bản tuyên ngôn xác định mục tiêu “cần phải đoàn kết các dân tộc bị áp bức và toàn thể công nhân trên thế giới lại để làm cách mạng” và kêu gọi: “Hỡi hết thảy những người bị áp bức, anh em! Nếu bọn đế quốc áp bức chúng ta và đối xử với chúng ta như loài vật, đó là vì chúng ta không đoàn kết! Nếu chúng ta đoàn kết, chúng ta sẽ trở nên đáng gờm... Chúng ta nên sớm kết đoàn lại! Hãy hợp lực để đòi quyền lợi và tự do của chúng ta! Hãy hợp lực để cứu lấy nòi giống chúng ta... Các bạn thân yêu! Đoàn kết của chúng ta sẽ làm nên sức mạnh. Nó đủ để đánh tan bọn đế quốc. Muốn vượt qua vòng nô lệ, chúng ta chỉ có thể cậy vào sức của mình mà thôi..., hãy đoàn kết với chúng tôi làm cuộc cách mạng tối thượng”.
Ngày 19-7-1945, Hồ Chí Minh đại diện cho Việt Minh cùng thiếu tá Thomas chỉ huy đơn vị OSS thảo luận về phương hướng và chương trình hành động hợp tác chống phát xít Nhật. Hai bên quan tâm đến tuyến đường Thái Nguyên - Bắc Kạn - Cao Bằng và Việt Minh sẵn sàng tiếp nhận nhiều thành viên OSS.
Ngày 19-7-1946, tại Paris, Bác tiếp nhiều trí thức và chính khách Pháp, trong đó có nữ văn sĩ Simone Thiery và Bộ trưởng Bộ Quân giới Pháp Tillon.
Ngày 19-7-1951, Báo Nhân Dân đăng bài “Dân Mỹ chống chiến tranh” của Bác (ký bút danh C.B) với kết luận: “Ý dân là ý trời, đế quốc Mỹ làm trái ý dân, ý trời cho nên chúng sẽ thất bại”.“Thực hành sinh ra hiểu biết, hiểu biết tiến lên lý luận, lý luận lãnh đạo thực hành”, với lời chú dẫn: “Trong tháng 7-1937, đồng chí Mao Trạch Đông viết tập “Thực tiễn luận” bàn về lý luận và thực hành, biết và làm. Sau đây là tóm tắt nội dung tập “Thực tiễn luận” nói theo cách Việt Nam cho dễ hiểu”.
Ngày 19-7-1960, đến dự và phát biểu tại Đại hội Công đoàn tỉnh Thanh Hóa, Bác nhấn mạnh vai trò của giai cấp công nhân với việc hoàn thành kế hoạch Nhà nước và phê phán các hiện tượng: “Bác có đi mấy nơi, thấy cán bộ, nhất là cán bộ cao cấp thường ăn riêng, ở riêng. Thành ra nhà ăn, nhà ở của công nhân sạch bẩn, xấu tốt như thế nào không biết. Cán bộ không cùng lao động với công nhân nên đẻ ra nạn giấy tờ...”.
Ngày 19-7-1961, Bác dự Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương bàn về phát triển nông nghiệp trong kế hoạch 5 năm 1961-1965. Riêng về công tác thu mua lương thực, Bác nhận xét: “Việc mua lương thực còn ì ạch. Nút ở đâu? Đời xưa Khổng Tử nói “Dân không tin, không làm được”. Bây giờ xã nói huyện ép, huyện nói tỉnh ép, tỉnh nói Trung ương ép! Vì vậy làm kế hoạch này vấn đề rất quan trọng có lẽ là vấn đề dưới chưa tin trên và trên chưa tin dưới!?”.
Cũng trên số báo này đăng bài viết của Bác có nhan đề Ngày 19-7-1965, trả lời phỏng vấn của phóng viên Cuba, một lần nữa Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Miền Nam Việt Nam nhất định sẽ được giải phóng. Hai miền Bắc và Nam sẽ tiến từng bước thống nhất đất nước của mình”.
D.T.Q. và nhóm cộng sự

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét