4 tháng 6, 2009

Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ngày này năm ấy (4 tháng 6)

Cách đây 63 năm, tiếp tục cuộc hành trình trên đường sang thăm nước Pháp, ngày 4-6-1946, sau chặng đường bay dài 1.630km từ Calcuta, Bác tới thành phố Agra thăm một số di tích của Ấn Độ như lâu đài Delhi Cate (thế kỷ XVII), lăng tẩm Hoàng hậu Taj Mahan nổi tiếng.
Ngày 4-6-1951, Bác chủ trì phiên họp Hội đồng Chính phủ chứng kiến lễ tuyên thệ của Phó Giám đốc Ngân hàng Quốc gia, nghe báo cáo chiến thắng của “Chiến dịch Quang Trung”, lần đầu tiên quân đội ta đánh công kiên ở đồng bằng và cái chết của con trai Thống chế De Lattre de Tassigny tại mặt trận Ninh Bình. Chính phủ cũng thông qua chủ trương và điều lệ của thuế nông nghiệp. Tổng kết phiên họp, Bác nêu lên 2 kết quả: “1. Thành công của phiên họp là đã giải quyết được nhiều vấn đề quan trọng, nhất là vấn đề kinh tế-tài chính. Đó là một sự chuyển hướng lớn. 2. Muốn thực hiện được công tác quan trọng trên thì trong nội bộ tư tưởng phải thông suốt, phải dựa vào dân và thực hành dân chủ”.
Cũng trong tháng 6-1951, Bác gửi thư cho Hội nghị tình báo với lời căn dặn: “Tình báo là tai mắt. Tai phải tỏ, mắt phải sáng. Mọi công tác, nhất là công tác tình báo phải tránh chủ quan, khinh địch, hiếu danh và cá nhân chủ nghĩa”.
Tháng 6-1953, Bác viết thư cho Hội nghị cán bộ y tế toàn quốc với những huấn thị: “Sức khỏe của cán bộ và nhân dân được đảm bảo thì tinh thần càng hăng hái. Tinh thần và sức khỏe đầy đủ thì kháng chiến càng nhiều thắng lợi, kiến quốc càng mau thành công... Phòng bệnh cũng cần thiết như trị bệnh, để làm tròn nhiệm vụ ấy, cán bộ y tế cần phải thương yêu người bệnh như anh em ruột thịt, cần phải tận tâm tận lực phụng sự nhân dân, lương y phải kiêm từ mẫu”.
Cũng trong tháng 6-1953, trong thư gửi Hội nghị cán bộ Tổng cục Cung cấp, Bác căn dặn: “Phải luôn luôn nâng cao tinh thần trách nhiệm. Phải thật lòng thương yêu binh sĩ. Phải chỉnh đốn tổ chức, công tác và mở rộng dân chủ”.
Còn trong thư gửi “Lớp chỉnh huấn cơ quan”, phân tích vì sao phải chỉnh huấn, Bác cho rằng: “Chủ nghĩa cá nhân, đặt lợi ích riêng của mình, của gia đình mình lên trên, lên trước lợi ích chung của dân tộc. Đó là bệnh chính, bệnh mẹ, do đó mà sinh ra nhiều chứng bệnh khác như: tự tư tự lợi, sợ khó sợ khổ; không yên tâm công tác, ham địa vị danh tiếng; lãng phí, tham ô, quan liêu, mệnh lệnh”.
Ngày 4-6-1961, trên Báo Nhân Dân, Bác viết bài “Tình hình thế giới”. Phân tích những sự kiện thời sự trong tháng 5 năm này, Bác cho thấy “phong trào giải phóng dân tộc và phong trào hòa bình đã giành thêm những thắng lợi mới”, được thể hiện trong cuộc đàm phán giữa Pháp với lực lượng kháng chiến Algeria và Hội nghị Geneve về Lào. Đồng thời, sự can thiệp của Mỹ vào Cuba, Congo và Đông Dương - trong đó có Nam Việt Nam - đòi hỏi “toàn dân ta từ Nam đến Bắc, từ thành thị đến nông thôn đều phải luôn luôn nâng cao cảnh giác, khắp nơi phải sẵn sàng đề phòng như trong thời kỳ kháng chiến... Trước kia, nhân dân ta đã thắng thực dân Pháp. Nhân dân ta tỉnh táo thì nhất định sẽ phá tan âm mưu đế quốc Mỹ ngày nay”.

D.T.Q. và nhóm cộng sự

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét