1 tháng 6, 2009

Chù tịch Hồ Chí Minh - Ngày này năm ấy (30 tháng 5)

Cách đây 87 năm, ngày 30-5-1922, truyện ngắn đầu tiên viết bằng tiếng Pháp của Nguyễn Ái Quốc có nhan đề “Paris”, được đăng trên tờ “L’Humanité” (Nhân Đạo), kéo dài 2 số. Cùng ngày, Nguyễn Ái Quốc còn dự Căn đều Hai bêncuộc mít tinh do Đảng Cộng sản Pháp tổ chức để phản đối chiến tranh.
Ngày 30-5-1946, nói chuyện với cuộc mít tinh của nhân dân tổ chức tại Việt Nam Học xá (nay là Khu Đại học Bách khoa, Hà Nội) để tiễn đưa phái đoàn sang thăm nước Pháp khởi hành vào hôm sau, Bác thổ lộ: “Cả đời tôi chỉ có một mục đích là phấn đấu cho quyền lợi của Tổ quốc và hạnh phúc của quốc dân... Bất kỳ bao giờ, bất kỳ ở đâu, tôi cũng chỉ đeo đuổi một mục đích là làm cho ích quốc lợi dân. Vậy nên lần này, tôi xin hứa với đồng bào rằng, tôi cùng anh em đại biểu sẽ gắng làm cho khỏi phụ lòng tin cậy của quốc dân”.
Bác cũng căn dặn đồng bào ở nhà “phải đoàn kết chặt chẽ, tránh mọi sự chia rẽ; ra sức cần kiệm, cho khỏi nạn đói; ra sức giữ gìn trật tự, tuyệt đối tuân theo lệnh Chính phủ và đối với các kiều dân phải ôn hòa tử tế” và để lại câu “Tứ hải giai huynh đệ” (bốn bể đều là anh em). Tiếp các nhà báo, Bác dặn phải làm tròn nhiệm vụ tranh đấu cho nước nhà, nhưng ngôn luận phải ôn hòa, đúng đắn.
Ngày 30-5-1949, trên Báo Cứu Quốc, với bút danh Lê Quyết Thắng, Bác viết bài bình luận về chữ “Cần”:
Trời có bốn mùa: xuân, hạ, thu, đông
Đất có bốn phương: đông, tây, nam, bắc
Người có bốn đức: cần, kiệm, liêm, chính
Thiếu một mùa thì không thành Trời
Thiếu một phương thì không thành Đất
Thiếu một đức thì không thành Người”.
Ngày 30-5-1957, nói chuyện với đảng viên và đoàn viên thành phố Hải Phòng, Bác Hồ đã thân tình trao đổi: “Sáng hôm nay Bác có đến thăm mấy chiếc tàu nước bạn. Bác lấy đó làm ví dụ là: nếu chiếc tàu chạy nhanh thì tất cả cái gì trên tàu cũng đều nhanh, nếu tàu chạy chậm thì tất cả đều chậm, chiếc tàu là tiền đồ chung cho cả nước, cả nhân dân, còn tiền đồ cá nhân như cái máy, hàng hóa, thủy thủ v.v... Nếu muốn tách tiền đồ của mình ra khỏi tiền đồ của nhân dân thì chỉ có cách nhảy xuống biển mà bơi... Muốn tiền đồ mình vẻ vang, nhất định vẻ vang thì phải làm cho tiền đồ của Tổ quốc, của dân tộc vẻ vang, phải gắn tiền đồ của riêng mình với tiền đồ của cả dân tộc, cả giai cấp không thể tách riêng được”.
Ngày 30-5-1959, Bác viết bài “Nông dân phải trồng cây chuẩn bị làm nhà ở” đăng trên Báo Nhân Dân, đưa ra một ý tưởng là ngay từ bây giờ nếu có kế hoạch và phấn đấu để mỗi người, mỗi nhà trồng cây theo một định mức thích hợp thì chẳng lâu nữa chúng ta sẽ thực hiện được việc cải thiện nhà ở của đại đa số nông dân. Bài báo kết luận: “Muốn làm nhà cửa tốt/ Phải ra sức trồng cây/ Chúng ta chuẩn bị từ rày/ Dăm năm sau, sẽ bắt tay dựng nhà”. Và cũng chính từ ý tưởng này mà hình thành phong trào “Tết trồng cây” do Bác phát động sau đó ít lâu.
D.T.Q và nhóm cộng sự

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét