29 tháng 6, 2009

Chù tịch Hồ Chí Minh - Ngày này năm ấy (27 tháng 6)

Cách đây 77 năm, ngày 27-6-1932, “Vụ án Nguyễn Ái Quốc tại Hồng Công” đã tiến triển với sự tác động của các luật sư tiến bộ người Anh. Lá đơn kháng án của Nguyễn Ái Quốc gửi lên Hội đồng Cơ mật Hoàng gia Anh đã được luật sư thỏa thuận sẽ rút lại nếu chính quyền Hồng Công cam kết không chỉ định chiếc tàu bắt buộc nhà cách mạng Việt Nam phải đi và trong mọi trường hợp không giao Nguyễn Ái Quốc cho phía Pháp, tôn trọng ý muốn nơi đến của người bị trục xuất...
Tháng 6-1940, đang ở Côn Minh, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sau khi nghe tin Paris bị phát xít Đức chiếm đóng đã đưa ra nhận định: “Việc Pháp mất nước là một cơ hội rất thuận lợi cho cách mạng Việt Nam. Ta phải tìm mọi cách về nước ngay để tranh thủ thời cơ. Chậm trễ lúc này là có tội với cách mạng... Khởi nghĩa thì phải có vũ khí. Đó là một trong những vấn đề quan trọng của cách mạng. Nhưng nếu bây giờ có vũ khí thì lấy ai mà vác vũ khí? Cho nên cứ tìm cách về nước đã, sau đó chúng ta sẽ vận động quần chúng. Khi quần chúng đã giác ngộ cao thì ta sẽ có vũ khí”.
Ngày 27-6-1946, Bác thăm nhiều thắng cảnh của thủ đô Paris. Tối, Bác tiếp Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Pháp đến chào, trong đó có nhiều nhân vật nổi tiếng đang giữ những chức vụ quan trọng trong chính phủ. Như thế là 3 chính đảng lớn nhất của nội các Pháp đã đến chào Chủ tịch nước Việt Nam.
Ngày 27-6-1951, Bác gửi điện khen ngợi các chiến sĩ tham gia Chiến dịch Quang Trung “trên chiến trường đồng bằng Ninh Bình, Phủ Lý, Hà Đông... đã tiêu diệt hơn 20 đại đội địch, đã làm lay động tinh thần ngụy quân, đã phát triển chiến tranh du kích, bảo vệ nhân dân, bảo vệ mùa màng...”.
Ngày 27-6-1959, sau khi dẫn khách thăm Nhà máy cơ khí Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trì lễ trao tặng Tổng thống Sukarno Huân chương Kháng chiến hạng nhất. Đọc diễn văn trong buổi lễ, Bác đánh giá: “Tổng thống là vị lãnh tụ đầu tiên của một nước bạn sẽ mang Huân chương cao quý này của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Nhân dân Việt Nam rất kính mến Tổng thống là người chiến sĩ gan góc, tiêu biểu cho ý chí quật cường và tinh thần nồng nàn yêu nước của nhân dân Indonesia…”.
Ngày 27-6-1965, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi điện cảm ơn tới Thái tử Quốc trưởng Campuchia Norodom Sihanouk, bày tỏ “vô cùng cảm động về việc Ngài và nhân dân Khơme đã gửi tặng thuốc với một tấm lòng hào hiệp... Cử chỉ cao cả đó là biểu hiện sự ủng hộ anh em của nhân dân Khơme đối với nhân dân Việt Nam... Như Ngài đã nói rất đúng, nhiệm vụ của chúng ta đối với các thế hệ tương lai là phải cùng nhau củng cố cơ sở của sự hợp tác tin cậy và chân thành trong sự tôn trọng nền độc lập của nhau”.
Ngày 27-6-1968, Bác gửi thư khen ngợi quân và dân miền Bắc đã bắn rơi 3.000 máy bay Mỹ, đặc biệt khen ngợi quân và dân Quảng Bình đã bắn rơi chiếc máy bay thứ 3.000 và căn dặn: “Phải luôn luôn cảnh giác, đoàn kết chặt chẽ, ra sức chiến đấu mạnh, sản xuất tốt, phát huy ưu điểm, sửa chữa khuyết điểm, quyết đánh cho giặc Mỹ thất bại đến cùng. Tiến lên! Toàn thắng ắt về ta!”.
D.T.Q và nhóm cộng sự

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét