6 tháng 5, 2009

Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ngày này năm ấy (28 tháng 4)

Cách đây 81 năm, ngày 28-4-1928, Nguyễn Ái Quốc nhận được hồi âm lá thư ngày 17-4 báo tin rằng Ban Phương Đông của Quốc tế Cộng sản đã chấp nhận đề nghị trở về nước và quyết định gửi một số tiền đi đường cùng tiền trợ cấp 3 tháng đầu tiên.
Ngày 28-4-1946, Bác cùng Bộ trưởng Bộ Nội vụ Huỳnh Thúc Kháng, Bộ trưởng Bộ Lao động Lê Văn Hiến cùng một số vị trong Chính phủ về thị sát đê điều vùng Thái Bình và dự lễ khánh thành đê Mỹ Lộc và Hưng Nhân.
Ngày 28-4-1951, Chủ tịch Hồ Chí Minh dự họp Hội nghị kinh tế và Hội đồng Chính phủ bàn về ngân sách trên tinh thần biên chế mới. Nhật ký của Bộ trưởng Lê Văn Hiến ghi: “Hồ Chủ tịch động viên tinh thần đồng thời đả thông tư tưởng ráo riết thì ngân sách mới được thông qua… Đồng thời với việc xét ngân sách 1951, còn trình bày chính sách thuế nông nghiệp mới, tuyên bố bỏ chế độ thuế cũ, thủ tiêu tất cả các loại đóng góp lẻ tẻ, lặt vặt ở địa phương, thống nhất tập trung vào một thứ thuế: nông nghiệp”.
Ngày 28-4-1959, dự Hội nghị 16 Ban Chấp hành Trung ương bàn về hợp tác hóa miền núi, Chủ tịch Hồ Chí Minh phát biểu nhấn mạnh phải chú trọng vấn đề dân chủ, trình độ văn hóa ở mỗi nơi sao cho hợp lý. Theo Bác, vấn đề chính là phải củng cố chính quyền và tổ chức Đảng ở cơ sở cho mạnh, phải có chính sách ưu tiên đối với cán bộ Đảng, Đoàn, quân sự và các ngành đang công tác ở miền núi.
Ngày 28-4-1960, Bác họp Hội đồng Chính phủ bàn về vấn đề lương bổng và thảo luận về thiết kế Nhà Quốc hội (do Trung Quốc thực hiện, vì nhiều lý do công trình này sau đó không thực hiện). Cùng ngày, Bác đến nói chuyện với Hội nghị bàn về công tác vùng cao do Ủy ban Dân tộc Trung ương triệu tập với lời căn dặn: “Phải làm tốt công tác vận động định canh định cư vùng cao, phải nắm nguyên tắc tự nguyện không gò ép, không tham nhiều, không nóng vội, làm nơi nào phải tốt nơi đó”. Cũng trong ngày 28-4-1960, Bác ký sắc lệnh ban hành Luật Nghĩa vụ Quân sự.
Ngày 28-4-1961, Báo Nhân Dân đăng bài “Guồng máy nông nghiệp” của Bác (ký tên T.L), trong đó đưa ra quan điểm: “Nông nghiệp cũng có guồng máy của nó. Từ lúc chọn giống cho đến ngày đưa thóc vào kho, mọi công việc phải ăn khớp, nhịp nhàng với nhau. Muốn cho guồng máy nông nghiệp chạy thật đều, thật tốt, cần thực hiện 3 khâu: Cán bộ quản trị phải thật sự dân chủ, chí công vô tư - Đảng viên và đoàn viên thanh niên phải gương mẫu trong mọi việc - Tất cả xã viên phải nhất trí, làm tròn nghĩa vụ của người chủ, thực hiện đúng khẩu hiệu “Cần kiệm xây dựng hợp tác xã”.
Ngày 28-4-1962, Chủ tịch Hồ Chí Minh dự họp Bộ Chính trị bàn về việc chuẩn bị Đại hội Liên hoan Anh hùng chiến sĩ thi đua. Bàn về tiêu chuẩn anh hùng, Bác đưa ra ý kiến để thảo luận: “Trước hết, quân đội nhất định phải có anh hùng. Lúc kháng chiến có anh hùng, sao nay lại không có anh hùng? Có phải không có chiến tranh thì quân đội không có anh hùng?... Đã bầu thì phải thật xứng đáng”.
D.T.Q và nhóm cộng sự

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét