23 tháng 5, 2009

Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ngày này năm ấy (20 tháng 5)

Cách đây 85 năm, ngày 20-5-1924, Nguyễn Ái Quốc gửi thư tới Tổng thư ký Ban Phương Đông của Quốc tế Cộng sản, bàn về việc thúc đẩy phong trào cách mạng ở các nước phương Đông và cho rằng: “Nguyên nhân đầu tiên gây ra sự suy yếu của các dân tộc phương Đông, đó là sự biệt lập…
Sẽ rất có ích đối với người An Nam biết bao, nếu họ được biết những người anh em Ấn Độ của họ tự tổ chức như thế nào để đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc Anh, hoặc biết công nhân Nhật Bản đoàn kết lại với nhau như thế nào để chống lại ách bóc lột của chủ nghĩa tư bản, hoặc biết người Ai Cập phải hy sinh cao cả như thế nào để đòi lại quyền tự do của mình? Nói chung thì các dân tộc phương Đông đều giàu tình cảm và đối với một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”.
Ngày 20-5-1946, để động viên phong trào bình dân học vụ, Bác viết vào trang đầu cuốn sách “Phương pháp và cách thức dạy học vỡ lòng chữ Quốc ngữ” câu “Anh chị em giáo viên bình dân học vụ cố gắng đọc kỹ sách này, rồi tận tâm dạy bảo đồng bào thất học, làm cho nạn mù chữ chóng hết. Thế là làm tròn một nhiệm vụ thiêng liêng của mình đối với Tổ quốc”.
Ngày 20-5-1951, trong thư cảm ơn gửi tới các cơ quan, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân đã chúc mừng sinh nhật, Bác bày tỏ: “Tôi tuy hơi già, nhưng vì nước ta trẻ, dân ta trẻ cho nên tinh thần và lực lượng tôi vẫn trẻ. Để báo đáp lòng yêu mến của đồng bào, tôi xin hứa rằng: Với sự giúp đỡ của Quốc hội và Chính phủ, với sự đôn đốc và ủng hộ của toàn dân, với ý chí kiên quyết thi hành mệnh lệnh của cán bộ và bộ đội, tôi quyết đưa cả tinh thần và lực lượng để phụng sự Tổ quốc và hướng dẫn đồng bào cùng bộ đội để phụng sự Tổ quốc, và hướng dẫn đồng bào cùng bộ đội đi đến: Kháng chiến thắng lợi. Kiến quốc thành công. Và góp phần vào sự nghiệp giữ gìn dân chủ, hòa bình thế giới”.
Cùng ngày, Bác viết trên Báo Nhân Dân bài “Tự phê bình” (bút danh C.B), mở đầu bằng câu: “Dao có mài mới sắc/Vàng có thui mới trong/Nước có lọc mới sạch/Người có tự phê bình mới tiến bộ. Đảng cũng thế!”. Bài báo dài nói nhiều điều sâu sắc: “Ai cũng cần tắm rửa cho mình mẩy sạch sẽ. Thì ai cũng cần tự phê bình cho tư tưởng và hành động được đứng đắn. Những người cách mạng phải kiên quyết thực hành tự phê bình. Không thực hành tự phê bình, thì không xứng đáng là người cách mạng…”.
Ngày 20-5-1968, Bác dự lễ khai mạc kỳ họp thứ 4 của Quốc hội khóa III. Sau khi nghe Thủ tướng Phạm Văn Đồng chúc thọ nhân sinh nhật lần thứ 78, Bác đáp lại: “...Lần trước tôi có nói là những thắng lợi của chiến sĩ và đồng bào hai miền làm cho tôi thấy như mình trẻ lại 20 tuổi. Nhưng nay nghe nói 78 tuổi thì tôi thấy già đi. Vì vậy tôi có bài thơ thế này: Bảy mươi tám tuổi chưa già lắm/Vẫn vững hai vai việc nước nhà/Kháng chiến dân ta đang thắng lớn/Tiến bước, ta cùng con em ta”.
Ngày 20-5-1969, từ 9 đến 10 giờ, lần cuối cùng Bác Hồ sửa và xem lại bản Di chúc, sau đó xếp vào phong bì cất đi.
D.T.Q. và nhóm cộng sự

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét