18 tháng 5, 2009

Chù tịch Hồ Chí Minh - Ngày này năm ấy (18 tháng 5)

Cách đây 64 năm, ngày 18-5-1946, Báo Cứu Quốc - cơ quan của Mặt trận Việt Minh - đăng bài “Cụ Hồ Chí Minh với dân tộc Việt Nam”, trong đó lần đầu tiên công bố ngày sinh của vị Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa: “Ngày 19 tháng 5 này, năm mươi sáu năm trước đây (1890) đã ra đời một người: Hồ Chí Minh. Bằng bàn tay khéo léo và quả quyết, chính ông đã khai sinh, đã nuôi nấng nhiều đoàn thể cách mạng Việt Nam. Tinh thần hoạt động của hầu hết các chiến sĩ Việt Nam đều do bàn tay tài tình của ông hun đúc...”.
Ngày hôm đó, cũng là ngày Đô đốc D’Argenlieu, nhân vật “diều hâu” trong chính giới Pháp, tới Hà Nội và đến gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh. Vì cuộc gặp mặt lại diễn ra trước ngày sinh nhật của vị nguyên thủ nước chủ nhà nên theo phép lịch sự, viên Đô đốc thực dân phải dành những lời lẽ thiện chí: “Ngày mai là lễ sinh nhật của Chủ tịch, tôi xin chúc mừng Chủ tịch trường thọ...”. Bác Hồ cũng đáp lại bằng những lời lẽ thân thiện: “Thủ đô nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa mới lấy làm sung sướng được đón tiếp người thay mặt nước Pháp...”. Cũng kể từ đó, ngày 19-5 chính thức được xác nhận như ngày sinh của Bác.
Tháng 5-1948, trả lời phỏng vấn của hãng International News Service của Mỹ, Bác khẳng định: “Chiến tranh sẽ chấm dứt ngay khi nào nước Việt Nam được độc lập và thống nhất thực sự. Chúng tôi chiến đấu chống thực dân Pháp nhưng bao giờ cũng là bạn của nhân dân Pháp... Chúng tôi bao giờ cũng trông cậy vào chúng tôi và vào cái cảm tình tích cực của các người dân chủ trên thế giới, trước hết của các người dân chủ Pháp”.
Ngày 18-5-1953, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi điện mừng tới Chủ tịch Ủy ban Dân tộc Giải phóng Trung ương Cao Miên (Campuchia) Sơn Ngọc Minh, nhân kỷ niệm ngày tuyên bố độc lập của nước Cao Miên tự do. Trong đó, khẳng định: “Thắng lợi của nhân dân Miên cũng là những thắng lợi chung của nhân dân Việt Nam và của khối liên minh Việt - Miên - Lào đoàn kết chiến đấu, đánh đuổi kẻ thù chung là thực dân Pháp và can thiệp của Mỹ...”.
Ngày 18-5-1963, Bác đến thăm và nói chuyện với Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 1 của Hội phổ biến khoa học, kỹ thuật Việt Nam. Bác vạch rõ: “Chúng ta biết rằng trình độ khoa học, kỹ thuật của ta hiện nay còn thấp kém. Lề lối sản xuất chưa được cải tiến nhiều. Cách thức làm việc còn nặng nhọc. Năng suất lao động còn thấp kém. Phong tục tập quán lạc hậu còn nhiều. Nhiệm vụ của khoa học là ra sức cải biến những cái đó... Khoa học phải từ sản xuất mà ra và phải trở lại phục vụ sản xuất, phục vụ quần chúng, nhằm nâng cao năng suất lao động và không ngừng cải thiện đời sống của nhân dân...”.
Ngày 18-5-1965, Bác đang ở thăm Trung Quốc đã từ chối việc các bạn tổ chức chúc thọ. Bác nói với Nguyên soái Diệp Kiếm Anh: “Tôi sang đây vào dịp này để tránh việc chúc thọ ở trong nước. Vì vậy tôi yêu cầu các đồng chí không tổ chức chúc thọ...”.
Ngày 18-5 của các năm cuối cùng trong cuộc đời (1968 và 1969), Bác đều dành thời gian từ 9 đến 10 giờ sáng để xem lại và sửa di chúc.
D.T.Q. và nhóm cộng sự

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét