18 tháng 5, 2009

Chù tịch Hồ Chí Minh - Ngày này năm ấy (17 tháng 5)

Cách đây 88 năm, ngày 17-5-1921, tài liệu của mật thám Pháp cho biết Nguyễn Ái Quốc dự họp Chi bộ Đảng Xã hội Pháp quận 13 ở Paris.
Cũng trong tháng 5-1921, tờ “La Revue Communiste” (Tạp chí Cộng sản) đăng bài “Phong trào cộng sản quốc tế - Đông Dương” của Nguyễn Ái Quốc nhằm trả lời câu hỏi: “Chế độ cộng sản có thể áp dụng được ở Á châu nói chung và ở Đông Dương nói riêng không?”.
Phân tích những đặc trưng lịch sử mà các nước châu Á và Đông Dương đã trải qua, trong đó có sự hình hành những tư tưởng gần gũi với tư tưởng cộng sản, bài viết nhấn mạnh: “Cái mà chúng tôi thiếu để trở thành cộng sản, là những điều cơ bản nhất để hành động: Tự do báo chí; Tự do du lịch; Tự do dạy và học; Tự do hội họp (tất cả những cái này đều bị những kẻ khai hóa thuộc địa ngăn cấm chúng tôi một cách dã man)... Ngày mà hàng trăm triệu nhân dân châu Á bị tàn sát và áp bức thức tỉnh để gạt bỏ sự bóc lột đê tiện của một bọn thực dân lòng tham không đáy, họ sẽ trở thành một lực lượng khổng lồ, và trong khi thủ tiêu một trong những điều kiện tồn tại của chủ nghĩa tư bản là chủ nghĩa đế quốc, họ có thể giúp đỡ những người anh em mình ở phương Tây trong nhiệm vụ giải phóng hoàn toàn”.
Ngày 17-5-1945, tiếp tục cuộc hành trình rời cơ quan đầu não của cách mạng về phía Nam, lãnh tụ Hồ Chí Minh đến Chợ Đồn (Bắc Cạn) và tại đây gặp đồng chí Võ Nguyên Giáp từ dưới xuôi lên đón.
Cùng ngày, Báo Cứu Quốc bắt đầu đăng tải loạt bài “Binh pháp Tôn tử”, ký bút danh là “Q.Th”. Đề cập tới nguyên lý thứ nhất của Binh pháp Tôn Tử là “Phải biết xét đoán trước”. Tác giả nhấn mạnh đến việc dùng binh phải xem xét 5 điều kiện là “đạo nghĩa, thiên thời, địa lợi, tướng và pháp” để kết luận rằng: “Năm điều nói trên, người làm tướng phải biết rõ. Thế tức là biết mình. Nhưng biết phải có làm. Làm được thì sẽ có đủ nhân hòa, địa lợi, thiên thời, tướng giỏi, quân nhu đầy đủ để nắm chắc phần thắng trong lúc chiến tranh”.
Ngày 17-5-1958, Bác bắt đầu chuyển qua ở và làm việc tại ngôi nhà sàn trong khu vườn Phủ Chủ tịch.
Ngày 17-5-1959, Bác thăm Nhà máy Cơ khí Trần Hưng Đạo (Hà Nội) - khi đó là “con chim đầu đàn” của ngành công nghiệp cơ khí non trẻ của miền Bắc nước ta.
Ngày 17-5-1961, đang ở thăm Trung Quốc, từ Quế Lâm, Chủ tịch Hồ Chí Minh đi Nam Kinh viếng lăng mộ Tôn Trung Sơn, nhà cách mạng dân chủ Trung Hoa. Vãn cảnh Thái Hồ ở Vô Tích, Bác Hồ làm bài thơ chữ Hán:
“Vịnh Thái Hồ
Tây Hồ bất tỷ Thái Hồ mỹ
Thái Hồ cánh tỷ Tây Hồ khoan
Ngư chu lai khứ chiêu dương noãn
Tăng đạo mãn điền, hoa mãn san”

(bản dịch của Khương Hữu Dụng:
Tây Hồ khôn sánh Thái Hồ đẹp
Thái Hồ rộng vượt Tây Hồ xa
Thuyền cá đi về trong nắng sớm
Ruộng đầy dâu lúa, núi đầy hoa).

Các ngày 17-5 của 2 năm cuối đời (1968 và 1969), Bác đều dành khoảng thời gian từ 9 đến 10 giờ sáng để xem lại và sửa Di chúc.
D.T.Q và nhóm cộng sự

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét