11 tháng 5, 2009

Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ngày này năm ấy (11 tháng 5)

Cách đây 64 năm, ngày 11-5-1945, lãnh tụ Hồ Chí Minh tiếp tục hành trình từ biên giới Cao Bằng xuống vùng đồng bằng chờ đón thời cơ. Dừng lại tại xã Minh Khai, huyện Ngân Sơn (tỉnh Bắc Cạn), Bác ghé thăm lớp học bình dân và kể tiểu sử liệt sĩ Nguyễn Thị Minh Khai cho đồng bào của xã mang tên nhà hoạt động cách mạng nổi tiếng của Đảng.
Tháng 5-1948, trong lá thư gửi Giám đốc Tư pháp Liên khu X Vũ Trọng Khánh để chia buồn việc thân mẫu của ông qua đời, Bác động viên: “Ai chẳng muốn no cơm ấm áo. Nhưng sinh hoạt vật chất hết đời người đó là hết. Còn tiếng tăm xấu hay tốt, còn truyền đến ngàn đời sau... Chúng ta có tinh thần vững vàng, tin tưởng chắc chắn thì “phú quý không dụ dỗ được ta, oai lực không dọa nạt được ta”. Mà khó khăn gì chúng ta cũng vượt qua được, việc gì chúng ta cũng làm được”.
Cũng trong tháng 5-1948, để chuẩn bị làm lễ truy điệu nguyên Trưởng ban Thường trực Quốc hội Nguyễn Văn Tố bị giặc Pháp bắn chết, Bác tự soạn bài văn điếu và gửi thư nhờ cụ Bùi Bằng Đoàn góp ý kiến với những lời lẽ rất khiêm nhường: “Tôi cứ bạo dạn thảo ra đây trình cụ xem. Nếu có thể sửa thì xin cụ sửa giúp... Vì đối với cụ tôi không dám giấu dốt, cho nên cứ gửi để cụ xem”.
Ngày 11-5-1949, Bác gửi thư thân mật khen ngợi và động viên “các đơn vị bộ đội và dân quân mới thắng địch trên Mặt trận Lạng Sơn: tiêu diệt đồn Kỳ Cùng, Đèo Khách, Ba Sơn, phá cầu Bản Trại, tiêu hủy đoàn quân vận tải của địch trong trận Thất Khê. Trong công việc đẩy mạnh cuộc cầm cự, chuẩn bị tổng phản công, các chú bắt đầu như thế là rất tốt, các chú cố gắng theo đà này mà tiến lên, để tranh lấy thắng lợi to hơn nữa”.
Ngày 11-5-1952, Bác đến dự lớp chỉnh huấn đầu tiên của Trung ương. Trả lời câu hỏi “Vì sao ta phải chỉnh đảng?”, Bác xác định: “Là một đảng lãnh đạo, Đảng ta cần phải mạnh mẽ, trong sạch, kiểu mẫu. Toàn đảng phải tư tưởng nhất trí, hành động nhất trí, đoàn kết nhất trí mới làm trọn nhiệm vụ của Đảng... Cán bộ quyết định mọi việc. Các đồng chí đều là cán bộ cao cấp, đều giữ những trách nhiệm quan trọng. Công việc thành hay là bại một phần lớn là do nơi tư tưởng đạo đức, thái độ và lề lối làm việc của các đồng chí”.
Ngày 11-5-1968, Bác tiếp tục đem Di chúc ra sửa chữa và hoàn chỉnh đoạn viết về công tác chỉnh đốn Đảng: “Theo ý tôi, việc cần phải làm trước tiên là chỉnh đốn lại Đảng, làm cho mỗi đảng viên, mỗi đoàn viên, mỗi chi bộ đều ra sức làm tròn nhiệm vụ Đảng giao phó cho mình...”.
Ngày 11-5-1969, sau khi ngồi sửa Di chúc, Bác gặp và trao đổi với Đại tướng Võ Nguyên Giáp về nội dung sẽ nói với Hội nghị đại biểu cao cấp toàn quân. Trong bài nói của mình, Bác nhắc đến cuộc Tổng tiến công Tết Mậu Thân - 1968 và nhận định: “Thế giặc Mỹ thua đã rõ ràng, nhất định chúng sẽ hoàn toàn thất bại. Vì độc lập tự do, bộ đội ta, nhân dân ta không sợ hy sinh, gian khổ... Phải xây dựng lực lượng thật tốt, chất lượng thật cao. Trần Hưng Đạo xưa từng nói: “Quân cần tinh, không cần nhiều”. Phải cố gắng học tập và luôn luôn gương mẫu về đạo đức cách mạng”.
D.T.Q và nhóm cộng sự

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét