10 tháng 5, 2009

Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ngày này năm ấy (10 tháng 5)

Cách đây 68 năm, ngày 10-5-1941, là ngày đầu tiên diễn ra Hội nghị Trung ương 8 của Đảng Cộng sản Đông Dương họp tại Pác Bó (Cao Bằng), dưới sự chủ trì của Nguyễn Ái Quốc.
Hội nghị kéo dài tới ngày 19-5-1941, đã đưa ra nhiều quyết sách cực kỳ quan trọng đối với sự ra đời của Mặt trận Việt Minh và một cương lĩnh chính trị xác định nhiệm vụ cấp thiết của cách mạng: “Trong lúc này, quyền lợi của bộ phận, của giai cấp phải đặt dưới sự sinh tử, tồn vong của quốc gia, của dân tộc. Trong lúc này nếu không giải quyết được vấn đề dân tộc giải phóng, không đòi được độc lập tự do cho toàn thể dân tộc, thì chẳng những toàn thể quốc gia dân tộc còn chịu mãi kiếp ngựa trâu, mà quyền lợi của bộ phận, giai cấp đến vạn năm cũng không đòi lại được”. Hội nghị cũng bầu đồng chí Trường Chinh làm Tổng Bí thư của Đảng.
Ngày 10-5-1958, Bác Hồ đến thăm và nói chuyện với các vị lão thành tại Khu điều dưỡng và an dưỡng cán bộ miền Nam ra miền Bắc tập kết. Bác chia sẻ tình cảm: “Cán bộ và đồng bào miền Nam ra Bắc tập kết, hẳn ai cũng nhớ tới quê hương. Tình cảm ấy rất chính đáng. Nhưng mỗi người chúng ta có 2 gia đình: gia đình riêng nhỏ và đại gia đình là Tổ quốc. Cuộc đấu tranh giành thống nhất đất nước hiện nay của đồng bào miền Nam và miền Bắc cũng là để cho gia đình chúng ta sum họp”.
Cùng ngày, Bác tham gia tiếp xúc cử tri tại Nhà hát Nhân dân (Hà Nội) và trả lời nhiều câu hỏi của đồng bào.

Về chính sách “thắt lưng buộc bụng”, Bác nói: “Xây dựng chủ nghĩa xã hội cũng như làm ruộng. Trước phải khó nhọc cày bừa, chân bùn tay lấm, làm cho lúa tốt thì mới có gạo ăn...”.

Về “thời kỳ quá độ kéo dài bao lâu?”, Bác trả lời: “Trước kia có người hỏi: Trường kỳ kháng chiến là mấy năm? Đảng và Chính phủ đã trả lời: Trường kỳ có thể là 5 năm, 10 năm hoặc 15 năm. Chúng ta đoàn kết quyết tâm kháng chiến, đến 9 năm ta đã thắng lợi. Việt Nam là một nước nông nghiệp lạc hậu, công cuộc đổi xã hội cũ thành xã hội mới gian nan, phức tạp hơn việc đánh giặc... Nếu nhân dân ta, mọi người cố gắng, phấn khởi thi đua xây dựng thì thời kỳ quá độ sẽ rút ngắn hơn”...

Ngày 10-5-1961
, Báo Nhân Dân bắt đầu công bố (trong 12 số liên tục) tài liệu “Vừa đi đường vừa kể chuyện” (tác giả ký bút danh “T.Lan”), đưa ra những tư liệu liên quan đến cuộc đời và hoạt động của Bác từ những năm 20 cho đến khi trở về Tổ quốc (1941). Cuối loạt bài có lời kết luận: “Chủ nghĩa xã hội nhất định sẽ thực hiện khắp thế giới: điều đó cũng rõ rệt và chắc chắn như mặt trời mọc từ phương Đông”.

Ngày 10-5-1965
, Bác Hồ bắt đầu khởi thảo tài liệu được ghi chú “Tuyệt đối bí mật”. Đó là Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Kể từ đó, mỗi năm, vào khoảng thời gian trước ngày sinh nhật, văn kiện này được Bác đem ra xem lại và hoàn thiện như một sự chủ động chuẩn bị một cách thanh thản và cẩn trọng.

D.T.Q. và nhóm cộng sự

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét