7 tháng 4, 2009

Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ngày này năm ấy (4 tháng 4)

Cách đây 86 năm, ngày 4-4-1923, Nguyễn Ái Quốc cùng Phan Văn Trường, Nguyễn Thế Truyền và Nguyễn Văn Ái họp tại trụ sở Hội Liên hiệp Thuộc địa ở Paris để bàn về tờ báo “Le Paria” (Người Cùng Khổ) lúc này đang gặp khó khăn về tài chính. Nguyễn Ái Quốc nêu ý kiến rằng, bằng mọi giá tờ báo phải sống, vì nếu tờ báo chết trong lúc này sẽ gây thiệt hại lớn cho việc tuyên truyền, trong khi hơn lúc nào hết nhân dân vô sản thế giới đang phải lên tiếng chống lại những kẻ bóc lột.
Ngày 4-4-1926, với bút danh Mộng Liên, Nguyễn Ái Quốc viết bài “Về sự bất công” đăng trên mục “Dành cho phụ nữ” của báo “Thanh Niên” xuất bản tại Quảng Châu, Trung Quốc. Bài báo nêu lên những quan niệm khinh rẻ phụ nữ của xã hội cũ: “Đại đức Khổng Tử nói: Chồng phải dạy vợ. Đức Mạnh Tử lại lưu ý rằng: Đàn bà và trẻ con khó dạy bảo... Người Trung Quốc thường so sánh phụ nữ với con gà mái. Ở An Nam, chúng ta nói: Đàn bà phải quanh quẩn trong bếp”; rồi nêu vấn đề: “Trong xã hội và trong gia đình, người phụ nữ bị hạ thấp tột bậc và không được hưởng chút quyền gì. Hỡi chị em! Vì sao chị em lại phải chịu sự áp bức bất công này!?”.
Ngày 4-4-1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh triệu tập Hội đồng Chính phủ họp phiên bất thường để thông báo việc mình đã gặp để thảo luận trực tiếp với Đô đốc D’Argenlieu. Bác cho biết, sau 2 lần sửa chữa, phía Pháp đã phải chấp nhận một thông báo gần đúng với chủ trương của ta, đồng thời J. Sainteny đã phải đưa ra đề nghị tổ chức hội nghị trù bị ở Đà Lạt.
Ngày 4-4-1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết thư gửi Đặc phái viên Chính phủ tại Thanh Hóa là Vũ Đình Huỳnh giao nhiệm vụ cùng Giám mục Lê Hữu Từ “dàn xếp việc xích mích giữa đồng bào lương - giáo để thực hiện đoàn kết kháng chiến. Vì vậy, cần phải khôn khéo và cẩn thận từ lời nói đến việc làm” và bằng mọi cách để giải tỏa những việc hiểu lầm dẫn đến có hại cho đoàn kết. Cùng ngày, Bác ký sắc lệnh thành lập một Ủy ban Hành chính đặc biệt miền thượng du Thanh Hóa để giúp tỉnh giải quyết công việc của địa phương này.
Ngày 4-4-1952, Bác viết bài “Có tiền mua tiên cũng được” đăng trên báo Cứu Quốc (ký tên là Đ.X), bình luận việc một số nước tẩy chay, không nhận các khoản cho vay của Mỹ. Bài báo kết thúc bằng việc liên hệ đến nền tài chính kháng chiến của ta: “Việt Nam ta đang phát động phong trào sản xuất và tiết kiệm; Chính phủ, đoàn thể và nhân dân đồng tâm nhất trí thì nhất định thành công: Không tiền ta tạo ra tiền/ Kháng chiến thắng lợi là tiên trên đời”.
Ngày 4-4-1963, chuẩn bị cho các cuộc gặp và hội đàm với Trung Quốc và Liên Xô của Đoàn đại biểu Đảng, tại cuộc họp của Bộ Chính trị, Chủ tịch Hồ Chí Minh dặn dò: “Nói ít mà tốt. Biến đại sự thành tiểu sự, tiểu sự thành vô sự”.
D.T.Q và nhóm cộng sự

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét