27 tháng 4, 2009

Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ngày này năm ấy (25 tháng 4)

Cách đây 81 năm, ngày 25-4-1928, Ban chấp hành Quốc tế Cộng sản ra quyết định để Nguyễn Ái Quốc trở về nước hoạt động. Biên bản của Ban thư ký Quốc tế Cộng sản ghi rõ: “Theo nguyện vọng của đồng chí, đồng chí có thể trở về Đông Dương; chi phí chuyến đi cũng như thời gian ba tháng lưu trú do Đảng Cộng sản Pháp chịu”.
Ngày 25-4-1959, sau khi dự phiên họp của Hội nghị Trung ương 16 khóa II bàn về hợp tác hóa ở miền núi, Bác đến thăm Hội nghị cán bộ toàn Đảng bộ Hà Nội và “nhân danh một đảng viên ở Hà Nội, tôi phát biểu một số ý kiến với hội nghị: Thủ đô Hà Nội phải làm thế nào để trở thành một thủ đô xã hội chủ nghĩa... Đảng bộ Hà Nội phải làm gương mẫu cho các đảng bộ khác”.
Cũng trong tháng 4-1959, Bác đến dự triển lãm Hậu cần của quân đội và ghi vào sổ cảm tưởng: “Đó là một bước tiến đầu tiên trên con đường muôn dặm của cách mạng kỹ thuật, như một đóa hoa báo hiệu mùa xuân. Nhưng nó chứng tỏ rằng trí tuệ và sáng kiến của quần chúng là vô cùng tận. Lãnh đạo phải khéo khuyến khích, giúp đỡ, hướng dẫn, vun trồng thì trí tuệ và sáng kiến ấy sẽ không ngừng nở hoa, kết quả...”.
Ngày 25-4-1961, phát biểu tại Đại hội Mặt trận Tổ quốc lần thứ II, Bác chỉ rõ: “Nhân dân ta đoàn kết nhất trí, mọi người hiểu rõ mình là người chủ nước nhà và quyết tâm làm tròn nghĩa vụ của người chủ, thì khó khăn gì chúng ta cũng vượt qua được và chúng ta nhất định sẽ giành được thắng lợi nhiều hơn nữa và to lớn hơn nữa”. Kết thúc bài nói, Bác cũng nhắc lại câu khẩu hiệu mà lần đầu cách đó 10 năm (1951) Bác đã phát biểu tại Đại hội hợp nhất Mặt trận Việt Minh - Liên Việt: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết
Thành công, thành công, đại thành công”.
Ngày 25-4-1963, phát biểu tại cuộc họp của Bộ Chính trị bàn về lương thực và khắc phục tình trạng thiếu đói của nông dân, Bác chỉ thị: “Phải có kế hoạch giải quyết tạm thời, trước mắt và kế hoạch dài hạn. Năm nào cũng khó khăn, bấp bênh về lương thực. Bằng cách nào thì ta phải bàn, nhưng xã hội chủ nghĩa mà thế này thì không được, không làm cho dân phấn khởi... Cho nên lâu dài chỉ còn 2 cách là tăng gia sản xuất và thực hành tiết kiệm”. Chính tại cuộc họp này, Bác đã giao nhiệm vụ cho Đại tướng Nguyễn Chí Thanh làm “Tổng tư lệnh cứu đói” và “có quyền động viên bất kỳ ai, từ tôi trở đi”.
Ngày 25-4-1964, Báo Nhân Dân công bố bài phỏng vấn của Bác trả lời nhà báo Australia W.Burchett, trong đó khẳng định: “Nếu chính phủ Mỹ đã tôn trọng cam kết của mình là sẽ không dùng sức mạnh hay đe dọa bằng sức mạnh thì đã không có chiến tranh ở Việt Nam... Nhưng chúng tôi phân biệt nhân dân Mỹ với đế quốc Mỹ. Chúng tôi muốn có những quan hệ anh em với nhân dân Mỹ mà chúng tôi rất kính trọng vì nhân dân Mỹ là một dân tộc tài năng, đã có nhiều cống hiến cho khoa học và nhất là gần đây đã lên tiếng phản đối cuộc chiến tranh xâm lược miền Nam Việt Nam”.
D.T.Q. và nhóm cộng sự

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét