27 tháng 4, 2009

Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ngày này năm ấy (23 tháng 4)

Cách đây 78 năm, ngày 23-4-1931, Nguyễn Ái Quốc viết “Thư gửi Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương”. Nội dung: thông báo về những cán bộ được cử về nước theo đường dây liên lạc, nhắc nhở công tác bảo vệ Đảng, giữ gìn bí mật, duy trì chế độ báo cáo của Đảng với Quốc tế Cộng sản và đề nghị Trung ương ghi nhận nhiệm vụ mà Bác được Ban Phương Đông của Quốc tế Cộng sản phân công.
Tháng 4-1948, nhân giới kiến trúc sư trong vùng kháng chiến tổ chức đại hội thành lập Đoàn Kiến trúc sư Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết thư chào mừng. Trong thư nêu rõ: “Trong 4 điều quan trọng cho dân sinh: ở và đi lại là hai vấn đề cũng cần thiết như ăn và mặc. Vì vậy kiến trúc là một việc rất quan hệ. Tôi mong hội nghị này sẽ đi tới những kế hoạch thiết thực với tình thế hiện nay và những chương trình kiến thiết hợp với tương lai, đặc biệt là vấn đề nhà ở tại thôn quê, tìm ra những kiểu nhà giản dị và cao ráo, sáng sủa và rẻ tiền”.
Tháng 4-1950, vào thời điểm những thắng lợi lớn trên chiến trường đã đưa đến việc nhiều tù binh địch, trong đó có tù binh Pháp, bị quân dân ta bắt giữ. Khi tiếp xúc với Léo Figuères, đại diện Đảng Cộng sản Pháp đang thăm vùng kháng chiến của ta, để bác bỏ luận điệu cho rằng tù binh bị ngược đãi, Chủ tịch Hồ Chí Minh cho biết: “Chúng tôi đã đối xử tốt nhất đối với tù binh Pháp trong điều kiện có thể có. Bữa ăn của họ khá hơn bữa ăn của chiến sĩ chúng tôi. Chúng tôi rất hiểu nỗi đau khổ của các bà mẹ, các gia đình người Pháp có con em bị bắt làm tù binh...”.
Ngày 23-4-1963, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi điện chào mừng Hội nghị các nhà báo Á - Phi và chào mừng Liên đoàn Thanh niên Dân chủ Thế giới nhân Ngày Thanh niên thế giới chống chủ nghĩa thực dân và đấu tranh chung sống hòa bình. Trong thư gửi tổ chức Nhà báo, Bác viết: “Trong lúc các dân tộc châu Á, châu Phi, châu Mỹ Latinh đang anh dũng đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc thực dân để bảo vệ độc lập dân tộc và hòa bình, các nhà báo Á - Phi đoàn kết chặt chẽ, dùng ngòi bút chính nghĩa của mình phục vụ cuộc đấu tranh cho tự do, cho chân lý, cho tương lai tươi sáng của loài người là một nhiệm vụ cực kỳ vẻ vang”.
Còn trong điện gửi cho tổ chức Thanh niên được ký là “Bác Hồ”, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã “Chúc các bạn đạt nhiều thắng lợi to lớn trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc và chủ nghĩa thực dân, để giành lấy và giữ gìn độc lập dân tộc và hòa bình thế giới, để thực hiện sự hợp tác anh em giữa tất cả các dân tộc. Các bạn hãy tăng cường thống nhất, đoàn kết để đảm bảo thắng lợi và tương lai tươi sáng của thế hệ trẻ”.
Ngày 23-4-1967, Bác gửi thư tới đồng bào, cán bộ và bộ đội Hải Phòng, khen ngợi: “Ngày 20-4-1967 quân và dân Hải Phòng đã đánh thắng vẻ vang, trừng trị đích đáng bước leo thang mới đầy tội ác của giặc Mỹ” và căn dặn “phải nâng cao cảnh giác, làm tốt công tác phòng không nhân dân, đánh giỏi, thắng lớn hơn nữa”.
D.T.Q. và nhóm cộng sự

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét