27 tháng 4, 2009

Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ngày này năm ấy (22 tháng 4)

Cách đây 63 năm, ngày 22-4-1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh dự cuộc họp của Hội đồng Chính phủ, bàn các vấn đề cấp bách về an ninh và ngoại giao, trong đó có diễn biến cuộc Hội nghị Việt - Pháp đang diễn ra tại Đà Lạt, ban hành sắc lệnh về tổ chức Quân sự ủy viên hội bên cạnh Bộ Quốc phòng.
Cũng trong ngày, Bác ký sắc lệnh quy định thể thức lập hội, theo đó mọi công dân được lập hội nếu như không có mục tiêu lợi nhuận, làm đồi bại phong tục, hại đến trật tự chung và sự an toàn của quốc gia.
Ngày 22-4-1951, Báo Nhân Dân đăng bài “Hũ gạo kháng chiến của phụ nữ Ngân Sơn” do Bác viết (bút danh C.B), biểu dương sáng kiến của phụ nữ Ngân Sơn (Bắc Kạn) và khích lệ: “Hũ gạo kháng chiến là một cách thực hiện chữ Kiệm... Việc làm Hũ gạo kháng chiến rất giản đơn mà ích lợi thì to lớn”.
Ngày 22-4-1952, Bác tham dự và khai mạc Hội nghị Trung ương 3 khóa II của Đảng. Kết luận báo cáo “Tình hình và nhiệm vụ”, Bác khẳng định: “Chúng ta có đủ những điều kiện thắng lợi và như thế là chúng ta làm đúng đường lối trường kỳ kháng chiến, tự lực cánh sinh, thiết thực chuẩn bị tổng phản công để giành thắng lợi cuối cùng”.
Ngày 22-4-1960, nhân kỷ niệm 90 năm ngày sinh Lênin, Báo Nhân Dân đăng bài “Con đường dẫn tôi đến chủ nghĩa Lênin” của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Từ những trải nghiệm trong cuộc đời hoạt động yêu nước và cách mạng của mình, tác giả khẳng định: “Chủ nghĩa Lênin đối với chúng ta, những người cách mạng và nhân dân Việt Nam, không những là cái “cẩm nang” thần kỳ, không những là cái chỉ nam, mà còn soi sáng con đường chúng ta đi tới thắng lợi cuối cùng, đi tới chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản”.
Hai năm sau, ngày 22-4-1962, cũng trên Báo Nhân Dân đăng 2 bài viết về Lênin. Trong bài viết “Lênin, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam” viết cho Báo Sự Thật (Liên Xô), Bác nêu rõ: “Được nghiên cứu sách vở Lênin về vấn đề dân tộc, vấn đề thuộc địa, vấn đề nông dân..., những người cách mạng Việt Nam thấy rõ đó là con đường duy nhất để giải phóng dân tộc mình ra khỏi ách nô lệ... Chúng tôi đã cố gắng làm đúng như Lênin dạy”. Còn trong bài “Chủ nghĩa Lênin vĩ đại muôn năm!” (ký tên T.L) tác giả đi đến kết luận: “Chủ nghĩa Lênin vĩ đại đã đưa loài người lên giai đoạn mới - giai đoạn chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản”.
Ngày 22-4-1966, phát biểu bế mạc kỳ họp thứ 3 của Quốc hội khóa III, Chủ tịch Hồ Chí Minh đưa ra thông điệp: “Nhân dân ta rất yêu chuộng hòa bình, nhưng phải có độc lập, tự do thật sự mới có hòa bình chân chính. Dân tộc Việt Nam là một dân tộc anh hùng, chúng ta quyết chiến đấu đến thắng lợi hoàn toàn để giành lấy hòa bình, độc lập, tự do thật sự”.
Ngày 22-4-1968, Bác tham dự cuộc họp của Bộ Chính trị đánh giá về cuộc Tổng tiến công Mậu Thân, Bác nêu một số ý kiến, trong đó đưa ra yêu cầu: “Chuẩn bị các việc cho thời bình, phải viết lịch sử chống Pháp, lịch sử cuộc kháng chiến chống Mỹ cũng phải làm dần đi”.
D.T.Q. và nhóm cộng sự

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét