20 tháng 4, 2009

Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ngày này năm ấy (20 tháng 4)

Cách đây 78 năm, ngày 20-4-1931, trong thư gửi Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương, Đồng chí Nguyễn Ái Quốc phê bình cuộc Hội nghị Xứ ủy Trung và Bắc kỳ về “cách khai hội”, “cách thảo luận”, “vấn đề tên Đảng” và xác định “lực lượng của Đảng”.
Nguyễn Ái Quốc đề nghị phải sửa chữa những thiếu sót, phải có chương trình hành động cụ thể cho từng huyện, từng tỉnh, cho mỗi đảng viên, với yêu cầu: “Tất cả mọi đảng viên và tất cả chi bộ phải thảo luận chỉ thị của Quốc tế Cộng sản và nghị quyết Trung ương”.
Ngày 20-4-1939, từ Quảng Tây (Trung Quốc), Nguyễn Ái Quốc viết thư (ký bút danh là “Lin”) gửi Ban Phương Đông Quốc tế Cộng sản ở Mátxcơva, trong đó đưa ra những đánh giá về tình hình ở Việt Nam: “Sự đàn áp xảy ra ở khắp nơi, đặc biệt là ở Trung kỳ, chống những phần tử cánh tả, những công nhân, nông dân hoạt động... Tôi có cảm tưởng rằng phong trào của mặt trận thống nhất ở xứ này không mạnh lắm. Trái lại, những phần tử cánh tả hoạt động khá mạnh...”.
Ngày 20-4-1948, trong thư gửi Hội nghị Tổng bộ Việt Minh, người sáng lập ra tổ chức chính trị này đã phân tích những nguyên nhân thành công là: “Đến khi Cách mạng Tháng Tám thành công, cướp được chính quyền, Việt Minh định tổ chức một chính phủ rộng rãi gồm tất cả các nhân tài trong nước để gánh vác việc quốc gia. Lúc đó có người nghĩ rằng các nhân sĩ có danh vọng chưa chắc vui lòng hợp tác với Việt Minh. Song vì Việt Minh đặt quyền lợi Tổ quốc và dân tộc lên trên hết và lấy lòng chí công vô tư mà làm việc, cho nên các bậc có tài đức danh vọng đều vui lòng hợp tác trong Chính phủ”. Bức thư còn đề cập tới những khuyết điểm do phát triển quá nhanh mà không kịp quan tâm huấn luyện cán bộ dẫn đến việc một số cán bộ thoái hóa làm sai chính sách.
Ngày 20-4-1949, Báo Cứu Quốc đăng nội dung trả lời phỏng vấn Báo “La Tribune” (Diễn đàn) của Bác. Giải thích câu hỏi “Thi đua ái quốc là gì”, Bác trả lời: “Đặc điểm của thi đua ái quốc là đưa tất cả tinh thần và lực lượng của quân và dân Việt Nam để thực hiện ba mục đích: diệt giặc đói, diệt giặc dốt và diệt giặc ngoại xâm”.
Bác cũng bày tỏ “chúng tôi hoan nghênh những đại biểu báo ngoại quốc mà ngôn luận công bằng đến vùng tự do”. Trả lời câu hỏi về thái độ với nước Pháp khi Việt Nam hoàn toàn độc lập, Bác xác nhận: “Việt Nam sẵn sàng cộng tác thân thiện với nhân dân Pháp. Những người Pháp tư bản hay công nhân, thương gia hay trí thức, nếu họ muốn thật thà cộng tác với Việt Nam thì sẽ được nhân dân Việt Nam hoan nghênh họ như anh em bầu bạn”.
Ngày 20-4-1963, Bác về thăm Bệnh xá Vân Đình, ở huyện Ứng Hòa (khi đó thuộc tỉnh Hà Đông) và căn dặn: “Trong công tác phục vụ, cần coi trọng cả hai mặt vật chất và tinh thần. Có thuốc hay, thức ăn ngon, còn cần phải có thái độ phục vụ tốt, coi người bệnh như ruột thịt. Cần đặc biệt chú ý việc phòng bệnh”.
D.T.Q. và nhóm cộng sự

1 nhận xét: