13 tháng 4, 2009

Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ngày này năm ấy (11 tháng 4)

Cách đây 85 năm, ngày 11-4-1924, trong thư gửi Ban Chấp hành Quốc tế Cộng sản, Nguyễn Ái Quốc đưa ra nhận xét: “Những thuộc địa của Pháp nói chung và xứ Đông Dương nói riêng, ít được biết trong giới vô sản và cộng sản. Quốc tế Cộng sản và Đảng Cộng sản Pháp rất ít được thông tin về những gì xảy ra tại những thuộc địa đó”.
Thư vạch rõ: “Nếu chúng ta muốn hoạt động một cách có ích về vấn đề thuộc địa thì nhất thiết phải bắt liên lạc với các thuộc địa đó”, đồng thời cho rằng chuyến trở về Việt Nam theo dự định “sẽ là một chuyến đi điều tra nghiên cứu” với mục tiêu: thiết lập mối quan hệ giữa Đông Dương và Quốc tế Cộng sản.
Ngày 11-4-1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cho điền chủ và nông gia Việt Nam, xác định: “Việt Nam ta là một nước sống về nông nghiệp. Nền kinh tế của ta lấy canh nông làm gốc. Trong công cuộc xây dựng nước nhà, Chính phủ trông cậy vào nông nghiệp một phần lớn. Nông dân ta giàu thì nước ta giàu. Nông nghiệp ta thịnh thì nước ta thịnh. Nông dân muốn giàu, nông nghiệp muốn thịnh, thì cần phải có hợp tác xã”. Bức thư kêu gọi thành lập các hợp tác xã nông nghiệp, “là một tổ chức có lợi cho nhà nông, là một cách làm cho nhà nông đoàn kết, làm cho nhà nông thịnh vượng..., giúp cho nhà nông đạt đến mục đích, đã ích quốc, lại lợi dân”.
16 giờ chiều cùng ngày, Chủ tịch Hồ Chí Minh đến Khu Việt Nam học xá (nay là Đại học Bách khoa, Hà Nội) dự lễ Giỗ tổ Hùng Vương do Tổng hội Sinh viên Việt Nam chủ trì.
Ngày 11-4-1950, Bác chủ tọa phiên họp của Hội đồng Chính phủ thảo luận nhiều vấn đề quan trọng. Kết thúc phiên họp, Bác nhắc nhở, chúng ta đang chuẩn bị mọi mặt về quân sự, chính trị, ngoại giao... để chuyển mạnh sang tổng phản công, nên phải làm tốt công tác động viên nhân dân: “Không động viên được dân thì kế hoạch hay mấy cũng hỏng, lúc nào mọi kế hoạch đến tận dân, dân thực hiện, lúc đó mới thật là tổng động viên”.
Ngày 11-4-1964, Bác trả lời câu hỏi “Làm thế nào để thực hiện việc mỗi người làm việc bằng hai?” của bạn đọc trên Báo Nhân Dân. Đây là nội dung Bác phát động từ Hội nghị chính trị đặc biệt. Bác giải thích rằng làm việc bằng hai không có nghĩa là kéo dài giờ lao động gấp đôi mà “bất kỳ làm công việc gì đều phải nâng cao ý thức làm chủ và tinh thần trách nhiệm, có tinh thần cố gắng gấp bội, ra sức phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật nhằm mục đích làm được nhiều, nhanh, tốt, rẻ”.
Ngày 11-4-1966, Bác đến thăm và nói chuyện ở Hội nghị tổng kết 3 năm xây dựng chi bộ và Đảng bộ cơ sở “4 tốt”. Sau khi động viên những kết quả tích cực của cuộc vận động, Bác cũng phê phán: “Tệ hơn nữa là trong chi bộ ấy còn có một số đảng viên và cán bộ, có cả cán bộ cao cấp, cán bộ lãnh đạo, quan liêu mệnh lệnh nặng. Đảng cần phải thi hành kỷ luật thật nghiêm khắc những cán bộ mắc sai lầm đó”.
D.T.Q. và nhóm cộng sự

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét