14 tháng 3, 2009

Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ngày này năm ấy (9 tháng 3)

Cách đây 86 năm, ngày 9-3-1923, Nguyễn Ái Quốc dự cuộc họp của Ủy ban Hành động chống chiến tranh và chủ nghĩa đế quốc của Quận 14 thành phố Paris tổ chức tại Nhà Công đoàn.
Ngày 9-3-1946, Báo Cứu Quốc đăng “Tuyên cáo dân chúng Pháp và Việt Nam” của Chủ tịch Hồ Chí Minh và tướng Leclerc đồng ký tên nêu rõ chủ trương quân Pháp sẽ trở lại khu vực phía Bắc vĩ tuyến 16 và kêu gọi “người Pháp và người Việt Nam hãy tuân lệnh những người lãnh đạo của 2 nước, thi hành các mệnh lệnh một cách triệt để để cùng nhau xây dựng kinh tế và kiến thiết”.
Cũng trong ngày 9-3-1946, tiếp và trả lời phỏng vấn của báo chí, Chủ tịch Hồ Chí Minh phê phán chính giới Pháp chưa thực sự tôn trọng nền thống nhất của Việt Nam và khẳng định: “Nếu chiến tranh kéo dài thì khối Liên hiệp Pháp cũng hỏng, lợi quyền Pháp ở Á Đông cũng mất, nước ta sẽ bị tàn phá tiêu điều. Nhưng dù tiêu điều đến đâu, non nước này vẫn là non nước Việt Nam. Trên đống xương máu, trên đống tro tàn, thanh niên ta, con cháu ta, sẽ xây dựng một nước Việt Nam hoàn toàn độc lập”.
Ngày 9-3-1953, Bác viết bài “Giai cấp nông dân” đăng trên Báo Cứu Quốc, nêu rõ: “Giai cấp nông dân là quân chủ lực của cách mạng”, đóng góp cũng như hy sinh nhiều nhất cho cách mạng. Tuy nhiên giai cấp này “vì hoàn cảnh kinh tế lạc hậu mà nông dân thường có tính thủ cựu, rời rạc, tư hữu”. Do vậy, “giai cấp công nhân phải đoàn kết họ, giúp đỡ họ, và lãnh đạo họ vì họ là lực lượng rất to lớn vững chắc. Thế là công nông liên minh”.
Cách đây nửa thế kỷ, ngày 9-3-1959, Bác Hồ kết thúc chuyến thăm hữu nghị Indonesia, trên đường về nước quá cảnh tại Rangoon, thủ đô Miến Điện và hạ cánh xuống sân bay Côn Minh trước khi về nước.
Ngày 9-3-1960, Báo Nhân Dân đăng bài “Tốt” trong loạt bài bình luận về “Nhanh, nhiều, tốt, rẻ”. Phân tích yếu tố “Tốt”, Bác nhấn mạnh đến chất lượng sản phẩm và kết thúc bằng mấy câu văn vần dễ nhớ: “Làm nhanh mà không tốt/Có gì là vẻ vang/Đã là người làm chủ/Tính toán phải đàng hoàng/Nhiều, nhanh, tốt, rẻ rõ ràng/Lợi dân, lợi nước đôi đàng vẹn đôi”.
Ngày 9-3-1961, Bác đến dự Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ 3 và căn dặn: “Phải xóa bỏ cái tâm lý tự ti và ỷ lại; phải có cái chí tự cường, tự lập, phải nâng cao lên mãi mãi trình độ chính trị, văn hóa, kỹ thuật... Chị em phụ nữ ta phải nhận rõ địa vị người làm chủ và nhiệm vụ làm chủ nước nhà, phải có quyết tâm mới, đạo đức mới, tác phong mới để làm tròn nghĩa vụ mới...”.
Ngày 9-3-1967, Bác viết bài “Đáng khen và đáng chê” đăng trên Báo Nhân Dân. Đưa ra tấm gương một chủ tịch ủy ban xã vừa công tác tốt vừa nuôi lợn giỏi và tình trạng “mổ lợn bữa bãi” của một cửa hàng thực phẩm cùng trong tỉnh Thái Bình, dưới bút danh “Chiến Sĩ”, Bác yêu cầu những cơ quan có trách nhiệm kịp thời khen và chê để làm gương cho mọi người.
D.T.Q. và nhóm cộng sự

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét