14 tháng 3, 2009

Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ngày này năm ấy (5 tháng 3)

Cách đây 79 năm, ngày 5-3-1930, Nguyễn Ái Quốc viết “Báo cáo gửi Quốc tế Cộng sản về phong trào cách mạng ở An Nam” (bằng tiếng Anh) trình bày theo quan điểm lịch sử phong trào chống thực dân Pháp qua các thời kỳ. Sau khi điểm lại các phong trào kể từ trước năm 1905 là “một hỗn hợp giữa chủ nghĩa phản đế, chống công giáo và Cần Vương”... cho đến sự ra đời của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên..., Nguyễn Ái Quốc nhấn mạnh đến một bước chuyển mạnh mẽ: “Ngày nay các nhóm cộng sản đã thống nhất vào một đảng, hoạt động nhất định sẽ tốt hơn nhiều... Chúng ta có thể tin tưởng chắc chắn rằng với kinh nghiệm và lòng hy sinh, với quần chúng ở bên cạnh, những người cộng sản nhất định sẽ chiến thắng”.
Một năm sau, ngày 5-3-1931, Nguyễn Ái Quốc viết bài lên án chiến dịch khủng bố của đế quốc và biểu dương ý chí kiên cường của quần chúng cách mạng: “Không có lưỡi lê, bom đạn và súng máy nào có thể dập tắt được tinh thần đó”.
Ngày 5-3-1946, nguy cơ cuộc xung đột Pháp - Tưởng Giới Thạch đã gần kề khi hạm đội của Pháp tiến gần Cảng Hải Phòng. Ủy ban Kháng chiến toàn quốc vừa được thành lập, đã ra lời hiệu triệu: “Đồng bào hãy đứng dậy chống giặc! Giờ nghiêm trọng của Tổ quốc đã đến!...”. Theo dõi tình hình, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ đạo: “Điều mà chúng ta chú trọng nhất là chuẩn bị, bình tĩnh, giữ vững tinh thần”. Trong ngày này, Bác vẫn ở Vân Canh (Hoài Đức, Hà Đông) dự Hội nghị Bất thường của Trung ương, sẵn sàng ứng phó với tình hình.
Một năm sau, ngày 5-3-1947, trước tình hình quân Pháp từ Hà Nội đang âm mưu chiếm tỉnh lỵ Hà Đông, Bác viết thư kêu gọi đồng bào: “Chúng ta không hoang mang. Chúng ta phải nhẫn nại, phải cương quyết. Thắng lợi cuối cùng nhất định về tay ta”. Với đồng bào hậu phương, Bác mong mỏi: “Mỗi một đồng bào phải sẵn lòng bác ái, phải cư xử cho xứng đáng là con Rồng cháu Tiên”.
Bác viết thư gửi Quốc hội và nhân dân Pháp, nêu rõ: “Máu Pháp và Việt chảy đã nhiều. Chiến tranh không nên kéo dài nữa. Chiến tranh không đưa đến đâu cả. Chúng tôi sẵn sàng lập lại hòa bình. Chỉ cần Quốc hội và nhân dân Pháp có một cử chỉ thân thiện”.
Ngày 5-3-1951, nói chuyện với Hội nghị của Bộ Tổng tư lệnh họp tại Điềm Mạc (Định Hóa, Thái Nguyên) triển khai chiến dịch Trung Du, Bác động viên: “Các đồng chí sẽ đi qua dải đất lịch sử Bạch Đằng - Vạn Kiếp, đây là dịp để các đồng chí tưởng nhớ lại tấm gương oanh liệt chống ngoại xâm của dân tộc ta, để cùng nỗ lực tiêu diệt được nhiều giặc, giành toàn thắng cho chiến dịch, kế tục truyền thống anh dũng đời trước, tiếp tục chiến đấu bảo vệ nhân dân, bảo vệ Tổ quốc”.
Ngày 5-3-1960, Bác dự Hội nghị cán bộ thanh tra và một lần nữa vạch rõ: “Nếu không kiên quyết chống bệnh quan liêu, mệnh lệnh, lãng phí, tham ô thì nó sẽ cản trở, phá hoại ta tiến lên chủ nghĩa xã hội... Nhiệm vụ của ban thanh tra là phải làm nghiêm chỉnh, cho kịp thời, làm sớm chừng nào hay chừng ấy”.
D.T.Q và nhóm cộng sự

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét