31 tháng 3, 2009

Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ngày này năm ấy (29 tháng 3)

Ngày 29-3-1945, Hồ Chí Minh gặp tướng Mỹ Chelnault, Tư lệnh Không đoàn số 14 của Mỹ, cũng là người đại diện cao nhất của Đồng minh ở vùng Hoa Nam Trung Quốc để thỏa thuận sự hợp tác chống phát xít Nhật ở Đông Dương. Chelnault đã cảm ơn việc cứu phi công Mỹ và hỏi Việt Minh có sẵn sàng giúp cứu phi công Đồng minh bị rơi ở Đông Dương không? Hồ Chí Minh trả lời rằng: “Bổn phận của những người chống phát xít là làm tất cả những việc có thể làm được để giúp đỡ Đồng minh”.
Trước khi chia tay, viên tướng Mỹ đã tặng Hồ Chí Minh một tấm chân dung của mình kèm theo lời đề tặng: “Bạn chân thành của ông”. Sau cuộc gặp này, nhiều hoạt động chuẩn bị được tiến hành và tháng 5-1945, Hồ Chí Minh về nước đưa theo 2 báo vụ viên và một số thiết bị liên lạc về chiến khu Việt Bắc.
Ngày 29-3-1948, qua Báo Cứu Quốc, Bác Hồ gửi thư khen các vị thân hào, thân sĩ và đồng bào thôn Hải Lạng có thành tích tiêu thổ kháng chiến, tổ chức tản cư cho dân. Bức thư viết: “Có nước thì sẽ có nhà, chúng ta kiên quyết phá hoại để đánh giặc. Đến ngày kháng chiến thắng lợi, thống nhất và độc lập thành công, chúng ta sẽ cùng nhau xây đắp nhà cửa, những phố làng đường hoàng và đẹp đẽ hơn, xứng đáng với đời sống mới của nhân dân Việt Nam mới...”.
Tháng 3-1948, Bác Hồ gửi tướng Nguyễn Sơn (lúc này là Khu trưởng Chiến khu IV) tấm thiếp viết bằng chữ Hán với nội dung: “Tặng Sơn đệ: Đảm dục đại/Tâm dục tế/Trí dục viên/Hạnh dục phương” (nghĩa đại ý là: “Tặng chú Sơn: Cái gan càng phải to/(nhưng) Cái tâm thì nên tế nhị, chín chắn/Cái trí phải suy nghĩ cho toàn diện/Đức hạnh phải vuông vắn, ngay thẳng”).
Ngày 29-3-1952, Báo Cứu Quốc đăng bài của Bác ký bút danh “Đ.X” có nhan đề “Nạn tham ô ở Mỹ” với lời kết: “Khác với chế độ tư bản, chính quyền nhân dân phải tẩy trừ triệt để nạn tham ô, chính quyền nhân dân phải trong sạch”.
Cũng vào thời điểm phát động cuộc thi đua này, Bác viết một bài dài nhan đề “Thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, chống bệnh quan liêu”.
Sau khi phân tích bản chất và những biểu hiện của tệ nạn này, tác giả trích dẫn nhiều ý kiến của Lênin về chủ đề trên: “Ngày 2-5-1918 khi thấy tòa án Mátxcơva xử nhẹ một vụ án hối lộ, Lênin viết: “Không xử bắn lũ ăn của đút lót mà xử một cách pha trò, mềm mỏng nhẹ nhàng như vậy. Đó là một điều đáng xấu hổ cho những đảng viên cộng sản, cho những người cách mạng. Cần phải nêu những đồng chí đã ăn hối lộ ra để cho dư luận quở trách và cần phải đuổi họ ra khỏi đảng”; “Nước nhà mà chúng ta ra sức xây dựng là phải làm sao cho công nhân có thể lãnh đạo nông dân và giữ gìn lòng tin cậy của nông dân. Phải cực kỳ tiết kiệm để tẩy sạch những vết tích lãng phí”; “Cần phải dùng nhiều hình thức và phương pháp kiểm tra từ dưới lên trên... để nhổ đi nhổ lại cho sạch hết những cỏ rác bệnh quan liêu”...”
D.T.Q. và nhóm cộng sự

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét