31 tháng 3, 2009

Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ngày này năm ấy (28 tháng 3)

Cách đây 62 năm, ngày 28-3-1947, nhân tròn 100 ngày kể từ khi Toàn quốc kháng chiến bùng nổ, Bác Hồ gửi điện đến đồng bào Nam bộ và Nam Trung bộ biểu dương: “Sự anh dũng của đồng bào trong đó đã làm gương cho đồng bào toàn quốc noi theo. Chúng ta đồng tâm hiệp lực, không sợ gian nan, kiên quyết tranh đấu đến cùng, thì trường kỳ kháng chiến nhất định thắng lợi, thống nhất, độc lập nhất định thành công”.
Ngày 28-3-1958, Bác gửi thư tới Sư đoàn 335 đang tham gia xây dựng kinh tế và quốc phòng trên Khu tự trị Tây Bắc, khen ngợi cán bộ và chiến sĩ “đã quyết tâm triệt để chấp hành nhiệm vụ mới, yên tâm và phấn khởi tham gia công cuộc củng cố và xây dựng khu Tây Bắc thành một hậu phương vững chắc của miền Bắc chúng ta... Tinh thần dũng cảm của các chú thật xứng đáng với truyền thống vẻ vang của quân đội ta, xứng đáng với sự giáo dục và sự tin cậy của Đảng và Chính phủ”.
Ngày 28-3-1961, Báo Nhân Dân đăng bài Chủ tịch Hồ Chí Minh trả lời phỏng vấn của Báo “Tin nhanh hàng ngày” xuất bản tại London (thủ đô nước Anh), vạch trần những luận điệu của Mỹ và chính quyền miền Nam yêu cầu “Việt cộng” rút quân khỏi miền Nam Việt Nam: “Việt cộng”chỉ là một cái tên do Mỹ - Diệm đặt ra và gán cho mọi người yêu nước ở miền Nam Việt Nam để ra tay khủng bố, đàn áp... Cương lĩnh của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã khẳng định: về mọi mặt, lịch sử, địa lý, kinh tế, văn hóa, xã hội và dân tộc, Việt Nam ta là một nước thống nhất, quyết không một lực lượng nào có thể chia cắt được. Việc miền Nam theo một chế độ trung lập hay là một chế độ nào khác là do nhân dân miền Nam quyết định, không ai có thể làm trái nguyện vọng của nhân dân. Trong khi chờ đợi nước nhà thống nhất, Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã từng đề nghị với chính quyền miền Nam bình thường hóa quan hệ giữa 2 miền về mặt kinh tế, văn hóa, về việc đi lại và thư tín giữa hai miền v.v... Đó là nguyện vọng tha thiết của toàn dân Việt Nam trong khi chờ đợi Tổ quốc thống nhất bằng phương pháp hòa bình”.
Ngày 28-3-1962, Báo Nhân Dân đăng bài “Chi bộ tốt thì mọi việc đều tốt” của Bác (với bút danh T.L), đề cập tới những chuyện thường ngày như động viên nhân dân đóng góp nghĩa vụ tại một hợp tác xã ở Kiến An và vận động làm nhà trẻ tại một hợp tác xã ở Hà Nam. Ở đó, sự gương mẫu của đảng viên và vai trò năng động của chi bộ đóng vai trò quyết định. Bài báo kết luận: “Nội dung hai việc trên đây rất bình thường, nhưng nó chứng tỏ một ý nghĩa rất to lớn: Chi bộ tốt thì mọi công việc đều tốt”.
Ngày 28-3-1964, Bác Hồ bế mạc Hội nghị chính trị đặc biệt với lời kêu gọi: “Các cụ và các đồng chí sẽ đem tinh thần nhất trí, ý chí cách mạng và lòng tin tưởng quyết tâm tất cả chúng ta ở hội nghị này đến nhân dân cả nước ta, biến thành một sức mạnh vĩ đại, một sức phấn khởi mới, hăng hái tiến lên”.
D.T.Q. và nhóm cộng sự

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét