31 tháng 3, 2009

Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ngày này năm ấy (27 tháng 3)

Cách đây 89 năm, ngày 27-3-1920, báo cáo của mật thám Pháp cho biết Nguyễn Ái Quốc đã thuyết trình về chủ nghĩa xã hội với một số thanh niên tại quận 13 ở Paris.
Ngày 27-3-1935, Đại hội lần thứ nhất của Đảng Cộng sản Đông Dương được triệu tập tại Ma Cao (Trung Quốc), cử Nguyễn Ái Quốc làm đại diện của Đảng bên cạnh Quốc tế Cộng sản.
Ngày 27-3-1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trì cuộc họp của Hội đồng Chính phủ bàn về nhiều nội dung quan trọng: tổ chức các bộ như Bộ Xã hội, Bộ Ngoại giao; sắc lệnh tự do cá nhân, sắc lệnh tạm thời về tự do báo chí; tình hình tài chính; việc Trung Hoa muốn mua và mượn đường sắt của Việt Nam.
Cùng ngày, Báo Cứu Quốc đăng bài “Sức khỏe và thể dục”, trong đó Bác Hồ kêu gọi đồng bào cả nước tập thể dục. Bài báo viết: “Giữ gìn dân chủ nước nhà, gây đời sống mới, việc gì cũng cần có sức khỏe mới làm thành công. Mỗi một người dân yếu ớt, tức là cả nước yếu ớt, mỗi một người dân mạnh khỏe tức là cả nước mạnh khỏe. Vậy nên luyện tập thể dục, bồi bổ sức khỏe là bổn phận của mỗi người yêu nước... Dân cường thì quốc thịnh. Tôi mong đồng bào ta ai cũng gắng tập thể dục. Tự tôi, ngày nào tôi cũng tập”. Cùng ngày, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh thành lập Nha Thanh niên và Thể dục trực thuộc Bộ Quốc gia Giáo dục. Hiện nay, ngày 27-3 hàng năm trở thành ngày truyền thống của ngành thể dục - thể thao nước ta.
Ngày 27-3-1947, Bác Hồ gửi thư tới Báo Vệ Quốc Quân nêu rõ: “Vệ quốc quân là quân đội của nhân dân, để bảo vệ đồng bào, giữ gìn Tổ quốc. Báo Vệ Quốc Quân là cốt để nâng cao tinh thần và kỷ luật của bộ đội”. Bài báo nêu 12 điều kỷ luật: “1. Mỗi việc làm phải theo mệnh lệnh cấp trên; 2. Tuyệt đối không đem của công dùng vào việc tư; 3. Không động đến cái kim sợi chỉ của dân; 4. Khi đến đóng, lúc kéo đi, phải giữ gìn nhà, vườn của dân cho sạch sẽ; 5. Nói năng cử động phải giữ lễ phép, phải kính người già, yêu trẻ con; 6. Mua bán phải công bình; 7. Mượn cái gì phải trả tử tế; 8. Hỏng cái gì phải bồi thường; 9. Phải giúp đỡ dân bất kỳ việc to, việc nhỏ; 10. Trong bộ đội, từ trên đến dưới phải đồng cam cộng khổ; 11. Chớ ve gái, say sưa, cờ bạc, hút xách; 12. Phải giúp đỡ gia đình chiến sĩ tại nơi mình đóng, phải giúp đỡ việc tăng gia sản xuất”. Giữ vững kỷ luật, được Bác Hồ coi là “nền tảng thắng lợi trong cuộc kháng chiến kiến quốc”.
Ngày 27-3-1964, Bác Hồ chủ trì Hội nghị chính trị đặc biệt được triệu tập tại Hà Nội theo quy định của hiến pháp. Trong lời khai mạc, Bác điểm lại những thay đổi lớn của đất nước và thế giới sau 10 năm kể từ khi miền Bắc được hoàn toàn giải phóng song cũng đặt dân tộc ta trước những thử thách to. Và cũng tại đây, Bác đã kêu gọi nhân dân miền Bắc “mỗi người làm việc bằng hai để đền đáp đồng bào miền Nam ruột thịt”.
D.T.Q. và nhóm cộng sự

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét