31 tháng 3, 2009

Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ngày này năm ấy (25 tháng 3)

Cách đây 89 năm, báo cáo của mật thám Pháp cho biết Nguyễn Ái Quốc đã nhận được phác thảo bìa cuốn “Những người bị áp bức” (Les Opprimés) do một họa sĩ trẻ là đảng viên Đảng Xã hội vẽ giúp.
Ngày 25-3-1933, thực dân Pháp phát lệnh truy nã Nguyễn Ái Quốc. Sau khi phát hiện, Bác đã bí mật thoát khỏi Hồng Công nhờ sự giúp đỡ của vị luật sư người Anh Loseby, thông qua việc tung tin là “nhà cách mạng Việt Nam đã chết vì lao”.
Ngày 25-3-1944, tham dự Đại hội đoàn thể cách mạng Việt Nam ở nước ngoài, họp tại Bộ tư lệnh Chiến khu IV ở Liễu Châu (Trung Quốc), Hồ Chí Minh đọc báo cáo của Phân hội Việt Nam thuộc Hội Quốc tế chống xâm lược, trong đó nêu rõ: “Trong lịch sử 80 năm mất nước đau khổ và đen tối, chúng ta đã không ngừng làm rạng rỡ ngọn cờ cứu nước vẻ vang” và quả quyết: “Sự nghiệp cách mạng của dân tộc Việt Nam nhất định sẽ sớm thành công”.
Cũng tại đại hội, Bác trình bày “Báo cáo về tình hình các đảng phái trong nước”. Báo cáo khẳng định, trong nhiều đảng phái thì “nổi bật nhất là Đảng Cộng sản Việt Nam” với nhiệm vụ “mở rộng khối đoàn kết toàn dân để đạt tới mục đích: Bên trong có lực lượng của mình, bên ngoài tranh thủ được sự giúp đỡ của các nước đồng minh, trước hết là của Trung Quốc, đặng hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc”.
Báo cáo viên đặt câu hỏi: “Người Việt Nam có sợ cộng sản không?” và tự trả lời: “Không, vì ở Việt Nam không có một nhà băng nào là của người Việt Nam, không có người Việt Nam nào là tư bản lớn, người có học thức cũng không sợ cộng sản vì tư tưởng cộng sản truyền bá khắp thế giới. Đó là trào lưu tư tưởng của thời đại, sợ nó thì thật không đúng. Bây giờ không cần nêu khẩu hiệu “Đoàn kết các đảng phái” vì điều này đã trở nên hiện thực mà cần phải mở rộng khối đoàn kết toàn dân để đạt tới mục đích hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc”.
Ngày 25-3-1947, Bác tiếp các nhà báo và trả lời phỏng vấn về cuộc tranh luận về vấn đề Việt Nam tại Quốc hội Pháp: “Các ông nghị và Chính phủ Pháp chỉ bàn đến nửa vấn đề thôi, còn nửa vấn đề phải do dân ta quyết định... Nếu nước Pháp không ưng thuận (để nước ta độc lập và thống nhất) và cứ mong đặt lại chế độ thuộc địa thì dân ta cương quyết trường kỳ kháng chiến cho đến ngày hoàn toàn thống nhất và độc lập. Dân ta rất muốn hòa bình, nhưng vì vận mệnh của con cháu muôn đời nên phải quyết kháng chiến đến cùng”.
Ngày 25-3-1951, sau khi Đảng ra hoạt động công khai, Bác Hồ viết bài “Người đảng viên Đảng Lao động Việt Nam phải thế nào?” đăng trên báo Nhân Dân, trong đó xác định đó là những người “công nhân, nông dân và lao động trí óc yêu nước nhất, hăng hái nhất, cách mệnh nhất”; “những người kiên quyết phụng sự lao động, những người chí công vô tư, gương mẫu trong cuộc kháng chiến kiến quốc”.
D.T.Q. và nhóm cộng sự

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét