14 tháng 3, 2009

CHủ tịch Hồ Chí Minh - Ngày này năm ấy (24 tháng 2)

Cách đây 89 năm, ngày 24-2-1920, Nguyễn Ái Quốc nhận được thư của Vĩnh San (cựu hoàng Duy Tân), lúc này đang bị đày tại đảo Réunion ngoài Ấn Độ Dương, gửi qua chủ nhiệm tờ “L’ Humanité” (Nhân Đạo).
26 năm sau, ngày 24-2-1946, Bác họp Thường vụ Trung ương để đối phó với sự thỏa hiệp Pháp - Hoa cũng như sự quấy phá của những thế lực đang đòi chia quyền lãnh đạo vào thời điểm chuẩn bị triệu tập Quốc hội.
Ngày 24-2-1947, Bác viết thư gửi Ủy viên Cộng hòa Pháp J.Sainteny, tiếp tục kêu gọi hòa bình: “Chỉ cần nước Pháp công nhận nền độc lập và sự thống nhất của nước Việt Nam thì ngay lập tức cuộc chiến sẽ dừng lại và sự tin cậy lẫn nhau sẽ trở lại và chúng ta có thể bắt tay vào công cuộc lao động và kiến thiết vì hạnh phúc chung của hai dân tộc chúng ta”. Bức thư đã bị chặn lại và sau này Sainteny đã cay đắng cho rằng nước Pháp thua trận chỉ vì không chìa bàn tay của mình với Hồ Chí Minh.
Ngày 24-2-1948, nhận được thông báo là tất cả bộ đội Khu II và Khu III đều biết đọc, biết viết, Bác Hồ viết thư khen ngợi: “Đó là một thắng lợi to cho quân đội ta, cho Chính phủ ta và cho dân tộc ta. Dốt nát cũng là một kẻ địch. Địch dốt nát giúp cho địch ngoại xâm. Địch dốt nát tấn công ta về tinh thần, cũng như địch thực dân tấn công ta bằng vũ lực. Địch thực dân dựa vào địch dốt nát để thi hành chiến lược ngu dân. Địch dốt nát dựa vào địch thực dân để đưa ta vào nơi mù quáng. Bộ đội ta tiêu diệt được giặc dốt, tức là tiêu diệt được một lực lượng hậu thuẫn của thực dân... Một quân đội văn hay võ giỏi là một quân đội vô địch!”.
Cũng trong tháng 2-1948, Bác Hồ gửi thư cho Hội nghị tư pháp toàn quốc, nhấn mạnh: “...Các bạn là những người phụ trách thi hành pháp luật. Lẽ tất nhiên các bạn cần phải nêu cao cái gương “phụng công, thủ pháp (chăm lo việc công, giữ gìn pháp luật), chí công vô tư” cho nhân dân noi theo”.
Nhân rằm tháng giêng Canh Dần (24-2-1950), Bác làm bài thơ “Nguyên tiêu”: “Kim dạ nguyên tiêu nguyệt chính viên/Xuân giang xuân thủy tiếp xuân thiên/Yên ba thâm xứ đàm quân sự/Dạ bán quy lai nguyệt mãn thuyền”. Xuân Thủy dịch: “Rằm xuân lồng lộng trăng soi/Sông xuân nước lẫn màu trời thêm xuân/Giữa dòng bàn bạc việc quân/Khuya về bát ngát trăng ngân đầy thuyền”.
Nửa thế kỷ cách đây, ngày 23-2-1959, Bác nhận được thư của cán bộ, công nhân viên Xưởng may 10. Thư viết: “Hôm Bác đến, chúng cháu chú ý kỹ thấy quần áo Bác mặc đã cũ, chúng cháu vô cùng cảm động. Vì vậy chúng cháu không hẹn mà nên, mỗi người một ý bàn nhau may biếu Bác 2 bộ quần áo. Tuy quần áo chúng cháu may chưa đẹp, nhưng đó là cả tấm lòng thành của chúng cháu”. Ngày 24-2-1959, trong thư trả lời, Bác biểu dương những thành tích đơn vị đã đạt được, cảm ơn đã biếu Bác quà và đề nghị dùng một bộ để làm giải thưởng thi đua.
D.T.Q. và nhóm cộng sư

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét