23 tháng 3, 2009

Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ngày này năm ấy (23 tháng 3)

Cách đây 67 năm, tháng 3-1942, Nguyễn Ái Quốc chỉ thị Tỉnh ủy Cao Bằng phải mở rộng căn cứ nối liền Cao Bằng với căn cứ địa Vũ Nhai và Bắc Sơn, xây dựng một hành lang chính trị vững chắc từ chiến khu về miền xuôi. Bác chỉ thị: “Việc liên lạc là một việc quan trọng bậc nhất trong công tác cách mạng, vì chính nó quyết định sự thống nhất chỉ huy, sự phân phối lực lượng và do đó bảo đảm thắng lợi”. Đó chính là tư tưởng khởi xướng cho phong trào “Nam tiến” ra đời và phát triển mạnh mẽ.
Ngày 23-3-1945, tại Côn Minh, Trung Quốc, Hồ Chí Minh lại tiếp xúc với Ch.Fenn, sĩ quan tình báo trong đơn vị AGAS (Cơ quan Hỗ trợ mặt đất) của không quân Mỹ. Cùng đi còn có Frank Tan, một sĩ quan tình báo gốc Hoa từng hoạt động ở Việt Nam, người được phân công sẽ giữ vai trò liên lạc bằng vô tuyến điện để giữ liên hệ với đại bản doanh Cơ quan Tình báo chiến lược OSS của Mỹ đặt tại Côn Minh (Trung Quốc).
Ngày 23-3-1949, báo Cứu Quốc đăng nội dung Chủ tịch Hồ Chí Minh trả lời phỏng vấn của nhà báo Mỹ Walter Briggs. Trả lời câu hỏi “điều kiện nào thì Việt Nam chấp nhận sự can thiệp của Liên hiệp quốc”, Bác đáp: “Độc lập và thống nhất thực sự của Việt Nam”. Hỏi: “Cụ có phải là một người cộng sản không?”; Trả lời: “Tôi luôn luôn là người yêu nước, tranh đấu cho độc lập và thống nhất thực sự của Tổ quốc tôi”. Hỏi: “Việt Nam công khai tuyên bố trong 24 vị thành viên của Chính phủ có 4 vị là cộng sản, thế thì 4 vị ấy có ảnh hưởng đặc biệt hay cũng như các vị khác?”; Trả lời: “Tất cả các bộ trưởng Chính phủ Việt Nam đều cộng đồng phụ trách và ảnh hưởng bình quân”. Hỏi: “Một khi độc lập thì Việt Nam sẽ đứng với Nga và các nước đồng minh với Nga hay là với dân chủ phương Tây?”; Trả lời: “Một khi đã độc lập, Việt Nam sẽ đứng với tất cả các nước bầu bạn”.
Cách đây 58 năm, tháng 3-1951, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư tới Hội nghị Nông dân cứu quốc toàn quốc lần thứ 2, nêu rõ nhiệm vụ chính của nông dân trong lúc này là: “Thi đua tăng gia sản xuất nhiều lương thực để quân và dân no ấm đánh giặc”; muốn vậy thì “Mỗi việc đều phải dựa vào nông dân. Nông dân giác ngộ hăng hái thì kháng chiến mới mau thắng lợi, kiến quốc mới chóng thành công, nông dân mới được giải phóng”.
Ngày 23-3-1963, Bác họp Bộ Chính trị bàn về việc thực hiện Kế hoạch 5 năm lần thứ 1 và phát biểu nhiều ý kiến (được ghi trong biên bản): “Làm kế hoạch phải can đảm nhưng phải cẩn thận, chỉ đạo phải tập trung vào trọng tâm. Cần nói rõ thắng lợi và cả khó khăn để quyết tâm, tự lực cánh sinh; dĩ nhiên không quên sự giúp đỡ của bạn. Cần phải chú ý vấn đề giáo dục tư tưởng. Nông nghiệp ta còn nhiều khó khăn. Ta có người có đất thì có của. Dân ta rất tốt. Phải có chính sách hợp tình hợp lý để người già sẵn sàng nhường chỗ cho người trẻ tiến lên...”.
D.T.Q. và nhóm cộng sự

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét