14 tháng 3, 2009

CHủ tịch Hồ Chí Minh - Ngày này năm ấy (22 tháng 2)

Cách đây 84 năm, ngày 22-2-1925, cụ Phan Bội Châu viết thư nhờ Hồ Tùng Mậu chuyển cho Lý Thụy (bí danh của Nguyễn Ái Quốc) - lúc này đang hoạt động tại Quảng Châu. Trong thư nhà ái quốc lão thành đã thành tâm đưa ra những lời đánh giá khích lệ: “(Đọc thư) mới biết là học vấn, trí thức của cháu nay đã tăng trưởng quá nhiều, không phải như hai mươi năm trước... Phan Bội Châu này đâu có ngờ rằng sau này cháu sẽ trở thành một tiểu anh hùng như thế này. Nhận được liên tiếp hai bức thư của cháu, bác vừa buồn lại vừa mừng. Buồn là buồn cho thân bác, mà mừng là mừng cho đất nước ta. Việc thừa kế nay đã có người, người đi sau giỏi hơn kẻ đi trước, trên tiền đồ đen tối sẽ xuất hiện ánh ban mai... Cháu học vấn rộng rãi, đã từng đi nhiều nơi hơn bác cả chục, cả trăm lần. Tri thức và kế hoạch của cháu tất vượt sức đo lường của bác...”.
Cũng trong tháng 2-1925, báo Le Paria (Người Cùng Khổ) đăng bài “Chủ nghĩa đế quốc Pháp ở Viễn Đông, Varen và Đông Dương”. Bài báo phân tích lý do một đảng viên Đảng Xã hội là Varen sang làm Toàn quyền Đông Dương là nhằm “ngăn không cho người bản xứ nghe lời người” và “ru ngủ dân bản xứ bằng hứa hẹn hàng đống những cải cách”.
Tháng 2-1945, Mặt trận Việt Minh xuất bản sách “Phép dùng binh của ông Tôn Tử” do Hồ Chí Minh dịch. Trong lời giới thiệu, dịch giả lưu ý: “Ông Tôn Tử là một người quân sự có tiếng nhất ở Trung Quốc. Ông sinh hơn 2.000 năm trước... Nguyên tắc của Tôn Tử chẳng những dùng về quân sự đúng mà dùng về chính trị cũng rất hay”.
Tháng 2-1945 cũng là thời gian Hồ Chí Minh được tướng Trương Phát Khuê cấp giấy phép đi lại trên vùng Vân Nam. Trong bộ quân phục Trung Hoa, Bác tiếp xúc với nhiều lực lượng chính trị Trung Hoa và Việt kiều, đồng thời cũng tìm cách tiếp cận với lực lượng Đồng Minh đang đặt bản doanh ở Côn Minh.
Ngày 22-2-1952, Bác thăm Đoàn pháo binh 351 đang trú quân và huấn luyện tại tỉnh Tuyên Quang. Trong lời thăm hỏi, Bác nêu tư tưởng: “Muốn thắng địch phải đưa pháo đi xa, khiêng, kéo pháo gần địch mà bắn trăm phát trúng cả trăm thì đồn nào mà không hạ được”.
Bác dự kỳ họp của Bộ Chính trị khai mạc ngày 22-2-1963 bàn về việc thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ nhất và phát biểu vì sao kế hoạch năm nào cũng phải điều chỉnh: “Có phải mình chủ quan và quá tham không? Chủ trương đúng nhưng chỉ đạo chưa tốt, đó cũng là một loại mất cân đối... Khi bàn, mình thường không bàn toàn diện. Ra trận, diễu binh cũng phải dàn ra xem thiếu những thứ gì. Trong lãnh đạo kinh tế cũng phải như thế, phải liệu bò lo chuồng, liệu cơm gắp mắm. Công nghiệp thì phải nhìn xa nhưng lại phải xem xét cụ thể, tính toán chu đáo... Trong xây dựng thì phân tán, cái gì cũng muốn làm. Cần phải tập trung vào cái gì quan trọng nhất. Phải chú ý tới con người, vì con người rất quan trọng... Mục tiêu kế hoạch phải nêu rõ vấn đề cải thiện dân sinh”.
D.T.Q và nhóm cộng sự

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét