18 tháng 3, 2009

Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ngày này năm ấy (16 tháng 3)

Cách đây 89 năm, ngày 16-3-1920, mật thám Pháp ghi nhận được thông tin về việc Nguyễn Ái Quốc đã hoàn thành bản thảo cuốn sách “Những người bị áp bức” (Les Opprimés) và đang có ý định gặp hai chính khách cánh tả nổi tiếng là Marcel Cachin và Jean Longuet đề nghị viết lời tựa cho sách. Thông tin của mật thám Pháp cũng cho biết Nguyễn Ái Quốc đã dành được 300 quan tiền Pháp để in và sẽ đến vùng Pons làm nghề nhiếp ảnh để kiếm thêm kinh phí tái bản cuốn sách đó.
Ngày 16-3-1923, báo “La Vie Ouvrière” (Đời sống công nhân) đăng bài “Những người làm công tổ chức lại, chống bóc lột của chủ tư bản” của Nguyễn Ái Quốc phản ánh bước trưởng thành của phong trào công nhân Trung Quốc và đi đến nhận định: “Mặc dầu bọn tư bản nước ngoài và tư bản bản xứ cố hết sức dập tắt hoặc ngăn cản mọi phong trào giải phóng, nhưng những người công nhân Trung Quốc được sự giúp đỡ mạnh mẽ của những người trí thức tận tụy, đã tổ chức lại một cách nhanh chóng và hành động tốt đẹp”.
23 năm sau, ngày 16-3-1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi nhân dân thi hành đúng Hiệp định sơ bộ Việt - Pháp” với lòng mong muốn: “Quốc dân giữ lòng kiên quyết nhưng bình tĩnh, các báo thì bình luận một cách chính đáng, những lời lẽ nên cân nhắc... Chúng ta phải tỏ cho họ biết rằng dân ta yêu tự do, độc lập, trọng hòa bình, tín nghĩa”. Vào thời điểm quân Pháp đang triển khai việc thay thế quân Tưởng, vị Chủ tịch nước cũng ban hành “Nghiêm lệnh” quy định “tuyệt đối cấm chỉ mọi sự khiêu khích đối với quân đội và kiều dân Pháp”.
Ngày 16-3-1951, kết thúc Hội nghị Trung ương lần thứ nhất khóa II, Bác tham gia Bộ Chính trị cùng với các vị Trường Chinh, Lê Duẩn, Hoàng Quốc Việt, Võ Nguyên Giáp, Phạm Văn Đồng, Nguyễn Chí Thanh và ủy viên dự khuyết Lê Văn Lương.
Ngày 16-3-1961, khi thăm Nhà máy Cơ khí Duyên hải (Hải Phòng) - lá cờ đầu của công nghiệp miền Bắc, nói chuyện với công nhân, Bác phân tích: “Xây dựng chủ nghĩa xã hội để cho đời sống toàn dân được ấm no hạnh phúc. Muốn no thì phải sản xuất nhiều lúa gạo. Muốn ấm thì phải sản xuất nhiều vải. Muốn có gạo, có vải thì nông nghiệp không thể để mãi như hiện nay mà phải có máy móc. Máy móc là do các chú làm. Phải có nhiều máy và máy tốt”.
Ngày 16-3-1965, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư tới Thái tử Quốc trưởng Vương quốc Campuchia Norodom Sihanouk chào mừng thắng lợi của Hội nghị Nhân dân Đông Dương vừa kết thúc tại Phnompenh. Thư viết: “Hội nghị Nhân dân Đông Dương được triệu tập theo sáng kiến của Ngài đã thành công tốt đẹp, đánh dấu một bước tiến lớn trong sự nghiệp đoàn kết chiến đấu của nhân dân Việt Nam, Campuchia và Lào chống kẻ thù chung là đế quốc Mỹ xâm lược”.
Ngày 16-3-1969, Bác Hồ gửi điện khen ngợi đồng bào và chiến sĩ miền Nam đánh giỏi thắng to trong dịp Xuân Kỷ Dậu: “Giặc Mỹ đã thua nặng. Nhưng chúng vẫn chưa từ bỏ dã tâm xâm lược, chưa chịu rút quân khỏi nước ta. Vậy ta phải tiếp tục đánh mạnh, đánh đau, đánh cho đến khi Mỹ, ngụy thất bại hoàn toàn, cho đến khi miền Nam hoàn toàn giải phóng”.
D.T.Q và nhóm cộng sự

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét