18 tháng 3, 2009

Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ngày này năm ấy (15 tháng 3)

Cách đây 85 năm, ngày 15-3-1924, trả lời phỏng vấn nhà báo Giôvanni Giécmanettô (báo L’ Unita của Đảng Cộng sản Italia), Nguyễn Ái Quốc tự giới thiệu về mình: “Tôi là người An Nam, bị Pháp cai trị, học sinh Trường Đại học Phương Đông ở Mátxcơva”.
Người được phỏng vấn cho biết chính những tờ báo có nội dung chống đối chính phủ thực dân xuất bản ở Pháp đọc được ở Việt Nam đã khiến “tôi nẩy ra ý muốn sang xem mẫu quốc ra sao” và bày tỏ niềm hy vọng vào nước Nga Xô-viết: “Nhiều người đã hiểu tình trạng kém cỏi của chúng tôi, nhưng chưa có ai, trừ những người làm cách mạng Nga chỉ cho chúng tôi con đường đi đến giải phóng... Chính đồng chí Itlitxơ (Lênin) thân mến của chúng tôi đã nêu lên những đề án và hướng dẫn chúng tôi đi những bước đi đầu để làm cho chúng tôi có khả năng cùng tiến bước với giai cấp vô sản thế giới”.
Cũng trong ngày hôm ấy, Nguyễn Ái Quốc viết thư gửi Chủ tịch Quốc tế Cộng sản Zinoviev đề nghị được gặp “để tôi thảo luận với đồng chí về tình cảnh những thuộc địa của Pháp”.
Ngày 15-3-1946 là ngày quân Pháp được phép tiến vào Hà Nội nhưng ở nhiều nơi đã diễn ra các hoạt động quân sự của quân Pháp trái với Hiệp định sơ bộ đã ký kết. Với bút danh “Q.T”, Bác viết bài “Phải đình chỉ ngay những cuộc đánh úp tại Nam bộ và Nam Trung bộ” đăng trên báo Cứu Quốc. Bài báo viết: “Muốn Việt - Pháp đi đến chỗ thỏa thuận có lợi cho cả đôi bên, người Pháp phải thành thực từ lời nói cho chí hành động, theo đúng bản hiệp định đã ký”, đồng thời kêu gọi quân Pháp ngừng bắn và các chiến sĩ Việt Nam phải sẵn sàng và quyết tâm chiến đấu cho giang sơn Việt Nam.
Cùng ngày, sau khi chủ trì họp Hội đồng Chính phủ, Bác gặp các ủy viên tuyên truyền, căn dặn: “Bình tĩnh không phải là nhu nhược, cũng không phải là nhượng bộ, nhưng để tỏ ra rằng dân chúng có kỷ luật, dân chúng cũng như một đội quân. Binh sĩ không biết trọng kỷ luật, tất nhiên đội quân không thành; dân chúng không có kỷ luật, việc làm khó thành công. Muốn đi đúng thời cuộc, chúng ta nên đặt lý trí lên trên tình cảm. Và muốn nhận định thời cuộc, chúng ta không thể không đứng ở địa vị khách quan”.
Ngày 15-3-1952, Bác viết bài “Vì ai nên nỗi này?” đăng trên báo Cứu Quốc, bình luận về tình hình tài chính kiệt quệ của nước Pháp khiến nhiều nội các vừa dựng lên đã đổ, đồng thời vạch rõ nguyên nhân là do tiêu tốn vào cuộc chiến tranh ở Việt Nam. Bác kết luận: “Thế là nhân dân Pháp đóng thuế, thanh niên Pháp hy sinh để cho thực dân Pháp hưởng lợi”.
Ngày này một năm sau đó, ngày 15-3-1953, Bác Hồ ký sắc lệnh cho ra đời Doanh nghiệp quốc gia chiếu bóng và chụp ảnh Việt Nam. Bây giờ, ngày này trở thành ngày sinh của 2 loại hình nghệ thuật này.
Ngày 15-3-1967, Bác viết thư trả lời các cháu học sinh ở quê nhà Nghệ An, biểu dương thành tích thi đua học tập tốt, lao động tốt đồng thời hoan nghênh nhà trường chăm lo việc dạy học và phòng không tốt, bảo đảm an toàn cho học sinh và các thầy cô giáo.
D.T.Q. và nhóm cộng sự

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét