14 tháng 3, 2009

CHủ tịch Hồ Chí Minh - Ngày này năm ấy (1 tháng 3)

Cách đây 63 năm, ngày 1-3-1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh kiên trì gặp J.Sainteny để trao đổi về tương lai quan hệ Việt - Pháp. Cuộc gặp này diễn ra một ngày trước khi khai mạc kỳ họp thứ nhất của Quốc hội (ngày 2-3-1946).
Quan sát những cuộc tiếp xúc này, nhà báo và sử gia nổi tiếng của Pháp là P.Devillers viết: “Tại Hà Nội, Sainteny giờ đây ngày ngày tiếp tục hội đàm với ông Hồ Chí Minh... Ông Hồ từ chối không chấp nhận việc quân đội Pháp đến Hà Nội, cuộc thay quân Pháp và quân Trung Quốc không có giới hạn thời gian. Ông khẳng định Nam bộ là của Việt Nam, là bộ phận máu thịt của Việt Nam. Các đảng phái Việt Nam đều nhất trí về điểm này và người ta không thể chấp nhận bất cứ một điều gì hàm ý tách rời miền Nam”.
Ngày 1-3-1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết “Thư gửi các đồng chí Bắc bộ”, xác định: “Trong lúc dân tộc đang ở ngã tư đường, chết hay sống, mất hay còn, mỗi đồng chí và toàn cả đoàn thể phải đem tất cả tinh thần và lực lượng ra để đưa toàn dân quay về một hướng, nhằm vào một mục đích đánh đuổi thực dân Pháp làm cho nước thống nhất và độc lập. Vì vậy phải: sáng suốt, khôn khéo, cẩn thận, kiên quyết, siêng năng, nhất trí”.
Thư còn yêu cầu “chúng ta phải kiên quyết tẩy sạch những khuyết điểm”. Khi phân tích căn bệnh “ích kỷ, hủ hóa”, Bác viết: “Vẫn biết nhà pha đế quốc là nơi huấn luyện, vẫn biết Việt Minh là đoàn thể gồm những người yêu nước, chăm lo việc cứu nước. Nhưng hẳn ngoài Việt Minh còn biết bao nhiêu người hay, người giỏi mà Việt Minh chưa tổ chức được. Vả lại nếu chính trị phạm, nếu người của mặt trận giỏi hơn ai hết thì những người không có hân hạnh ở tù, những người chưa vào mặt trận vô tài, vô dụng cả sao? Mỗi đồng chí chúng ta phải có thái độ khiêm tốn, càng cựu, càng giỏi, càng phải khiêm tốn, phải có lòng cầu tiến bộ, phải nhớ câu nói của ông thầy chúng ta: Phải học, học thêm, học mãi” (Lênin).
Còn trong “Thư gửi các đồng chí Trung bộ”, Bác nhấn mạnh: “Giao thông là mạch máu của mọi việc. Giao thông tắc thì việc gì cũng khó. Giao thông tốt thì việc gì cũng dễ dàng”.
Ngày 1-3-1950, Bác ra “Lời kêu gọi đồng bào tăng gia sản xuất”: “Chúng ta quyết thực hiện khẩu hiệu: Toàn dân canh tác, bốn mùa canh tác”, đồng thời phải “thi đua tiết kiệm, tránh xa xỉ, phí phạm để dành lương thực cho bộ đội hay cho những lúc túng thiếu. Làm hai việc trên là góp sức vào công việc chuyển mạnh sang tổng phản công”.
Ngày 1-3-1953, Báo Nhân Dân đăng bài “Phóng tay phát động quần chúng” của Bác giải thích về chủ trương “triệt để giảm tô, thực hiện giảm tức”. Bài báo viết: “Đó là một việc rất công bằng và hợp lý... Trong cuộc kháng chiến kiến quốc, nông dân đóng góp nhiều nhất. Thế mà họ lại nghèo khổ nhất vì địa tô quá nặng, nợ lãi quá cao. Nông dân có công với Tổ quốc thì triệt để giảm tô là bù đắp một phần nào cho công lao của nông dân”.
D.T.Q. và nhóm cộng sự

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét