28 tháng 2, 2009

Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ngày này năm ấy (30 tháng 1)

Ngày này 90 năm trước, ngày 30-1-1919, Văn phòng Tổng giám đốc Sở An ninh Pháp viết một bản báo cáo về phong trào đòi độc lập của người Đông Dương đang cư ngụ ở Pháp, cho biết Nguyễn Ái Quốc dùng tiền riêng của mình thuê in 6.000 bản “Yêu sách của nhân dân An Nam” để phân phát trong các cuộc mít tinh ở Paris và một số TP khác.
Ngày 30-1-1946, để kiện toàn bộ máy nhà nước, Bác Hồ ký các sắc lệnh thành lập Nha Thể dục Trung ương (số 15), bãi bỏ thuế thổ trạch tại thôn quê (kể từ 1-1-1946) và thành lập Phòng Canh nông Bắc bộ V (số 16). Cũng trong ngày, tại Bắc bộ phủ, Bác tiếp đại biểu của thanh thiếu niên, nhi đồng Trung bộ đến chúc tết. Trong câu chuyện, Bác căn dặn: “Năm mới phải có đời sống mới”.
Cách nay 62 năm, tháng 1-1947, nhân danh Chính phủ, Bác viết thư cho các chiến sĩ Vệ quốc đoàn, Tự vệ và Dân quân toàn quốc. Tựa như một bài hịch động viên binh sĩ, bức thư viết:
“Từ 10 tháng chạp, thực dân Pháp đánh úp ta, các anh em là những người đầu tiên, lập tức đứng lên chiến đấu. Sau 85 năm nước ta bị chiếm, các anh em là những người đầu tiên đứng lên đánh Pháp một cách nhất tề, khắp Bắc, Trung, Nam.
Vẻ vang thay! Cái nhiệm vụ của anh em. Ăn gió nằm sương, xung phong hãm trận, các em không quản gian lao. Máu trôi lửa cháy, mưa đạn rừng bom, các em không quản nguy hiểm. Các anh em chỉ biết đua nhau giết giặc.
Oanh liệt thay! Cái tráng khí của anh em. Càng đánh càng mạnh, kinh nghiệm càng nhiều. Khi thắng không kiêu, khi lui không nản! Các anh em quyết kháng chiến cho đến thắng lợi!
Mặc kệ tàu bay, thiết giáp, các anh cứ tiến lên, cứ xông vào! Anh dũng thay: Lòng quyết thắng của anh em. Các chiến sĩ là đàn con anh hùng của Tổ quốc. Các chiến sĩ quyết đem xương máu để giữ vững non nước Lạc Hồng!
Các chiến sĩ cứ tiến lên! 20 triệu đồng bào đang hoan hô anh em và quyết làm hậu thuẫn cho anh em. Chính phủ luôn nhớ đến anh em...”.
Năm 1963 là năm miền Bắc bị hạn hán nặng nề. Ngày 30-1-1963, Bác đến thăm tỉnh Hà Đông là một tỉnh có tới 21.000 ha bị hạn nặng. Bác đã đi đến các trạm bơm ở huyện Ứng Hòa, xắn quần cùng tát nước với người dân trên một cánh đồng ở huyện Thường Tín... Và trước một vạn người dân tề tựu tại xã Quyết Tiến, Bác căn dặn: “Chống hạn cũng như đánh giặc. Phải hết sức cố gắng, phải đồng tâm hiệp lực đánh cho kỳ thắng giặc hạn... Trong kháng chiến, vì chúng ta đoàn kết mà chiến thắng. Bây giờ chống hạn, chúng ta đồng tâm hiệp lực thì nhất định cũng thắng lợi. Bác có một câu thơ để tặng tỉnh Hà Đông, mong đồng bào tỉnh nhà ra sức chống hạn thắng lợi xứng đáng với vinh dự ấy: Hà Đông anh dũng tuyệt vời/Vắt đất ra nước thay trời làm mưa”.
D.T.Q. và nhóm cộng sự

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét