28 tháng 2, 2009

Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ngày này năm ấy (26 tháng 1)

85 năm trước, ngày 26-1-1924 Nguyễn Ái Quốc tham dự phiên họp đặc biệt của Đại hội Xô viết Toàn Nga lần thứ 11 để làm lễ truy điệu V.I.Lênin tại Nhà hát lớn Matxcơva. Tại đây, Nguyễn Ái Quốc được nghe những nhà lãnh đạo cao nhất của Liên Xô như Kalinin và Xtalin đọc lời điếu và lời tuyên thệ vĩnh biệt V.I.Lênin.
Cách đây 78 năm, sau 9 phiên xử, Toà án Hồng Công vẫn chưa đủ căn cứ kết án Tống Văn Sơ (tức Nguyễn Ái Quốc), phải chấp nhận đương sự được kháng án sang tận nước Anh. Ngày 26-1-1931 Hội đồng cơ mật của Hoàng gia Anh đã nhận được đơn kháng án của “nhà yêu nước người An Nam”, mở đầu cho hơn một năm đấu tranh pháp lý để cuối cùng Nguyễn Ái Quốc thoát hiểm với sự giúp đỡ của những luật sư tiến bộ của nước Anh.
Ngày 26-1-1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký một văn kiện quan trọng. Đó là Quốc lệnh quy định những trường hợp thưởng và phạt. Quan điểm cơ bản của văn kiện này được nêu rõ: “Trong một nước thưởng phạt phải nghiêm minh thì nhân dân mới yên ổn, kháng chiến mới thắng lợi, kiến quốc mới thành công”. Quốc lệnh quy định 10 trường hợp thưởng (như nhà có 3 người tòng quân, vì nước hy sinh, làm việc công một cách trong sạch ngay thẳng, bỏ tiền xây công trình công cộng) và 10 trường hợp phạt đến mức xử tử (như thông đồng với giặc, phản quốc, trái quân lệnh, phá hoại giao thông, huỷ hoại quân khí, để bộ đội hại dân).
Cách đây tròn 60 năm, ngày 26-1-1949 cũng là ngày 28 Tết Canh Thìn, kết thúc kỳ họp của Chính phủ, Bác tham dự đêm lửa trại trước khi chia tay. Nhật ký của Bộ trưởng Lê Văn Hiến thuật lại: “Đêm nay, một bữa tiệc nhỏ long trọng để đưa các đại biểu Nam bộ, đồng thời là bữa “ăn Tết” của chánh phủ. Bữa tiệc vừa vui vừa cảm động. Sau bữa tiệc có buổi lửa trại. Nhiều trò vui đã được diễn và Hồ Chủ tịch đã có lúc phải cười nhiều nhưng vừa cười vừa chảy nước mắt. Anh em diễn ngày kháng chiến thắng lợi Hồ Chủ tịch vào thăm “Thành phố Hồ Chí Minh”(Sài Gòn) và trước máy truyền thanh chào mừng đồng bào Nam bộ”.
Ngày 26-1-1956 trên báo Nhân Dân, Bác viết bài báo có nhan đề “Các cụ già nhiều tuổi nhất của nước ta”. Bài báo đưa ra một danh sách 12 cụ tuổi từ 81 đến 123 tuổi, trong đó có 10 cụ là phụ nữ, và nêu lên một vài tấm gương tuổi già nhưng vẫn sống khoẻ, sống có ích. Bài báo kết bằng lời đề nghị các cụ ngoài 80 tuổi hãy viết thư cho báo để nhà nước nắm được.
Ngày này 44 năm trước, ngày 26-1-1965, Bác Hồ đến phát biểu tại Hội nghị Bồi dưỡng chỉnh huấn do Trung ương triệu tập, nhấn mạnh: “Muốn giữ gìn sự trong sáng của chủ nghĩa Mác-Lênin thì trước hết tự mình phải trong sáng. Muốn đánh thắng kẻ thù là chủ nghĩa đế quốc, muốn xây dựng thắng lợi chủ nghĩa xã hội thì trước hết phải chiến thắng kẻ thù bên trong của mỗi chúng ta là chủ nghĩa cá nhân”.
D.T.Q và nhóm cộng sự

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét