3 tháng 9, 2008

Sơ lược lịch sử Việt Nam - Phần 1

Thời kỳ đồ đá cũ: 300.000 năm trước đây (Người vượn Việt Nam. Di tích núi Đọ. Văn hóa Sơn Vi).
Thời kỳ đồ đá giữa: 10.000 năm trước đây (văn hóa Hòa Bình).
Thời kỳ đồ đá mới 5.000 năm trước đây (văn hóa Bắc Sơn, Bàn Trò).

I. HỌ HỒNG BÀNG (2879 – 258 TCN), QUỐC HIỆU VĂN LANG, KINH ĐÔ PHONG CHÂU, KINH DƯƠNG VƯƠNG – LẠC LONG QUÂN – HÙNG VƯƠNG:
- Kinh Dương Vương Lộc Tục là thủy tổ của cộng đồng các dân tộc Việt gọi là nước Xích Quỷ. Kinh Dương Vương lấy con gái Động Đình Quân tên là Thần Long sinh ra Lạc Long Quân.
- Lạc Long Quân (Sùng Lãm) lấy con gái Đế Lai là Âu Cơ, đẻ ra một bọc 100 trứng nở 100 người con trai là tổ tiên của người Bách Việt. Sau nhà vua từ biệt bà Âu Cơ chia 50 con theo mẹ lên núi 50 con theo cha về phía Nam miền biển, phong cho con trưởng làm Hùng Vương.
- Hùng Vương đặt quốc hiệu là Văn Lang đóng đô ở Phong Châu (Bạch Hạc, Vĩnh Phú).

II. NHÀ THỤC (257 – 208 TCN), QUỐC HIỆU ÂU LẠC KINH ĐÔ PHONG KHÊ (CỔ LOA, HÀ NỘI):

- Thục Phán thủ lĩnh người Âu Việt hợp nhất nước Văn Lang của người Lạc Việt, xưng là An Dương Vương, quốc hiệu Âu Lạc đóng đô tại Cổ Loa.
- Năm 218 TCN Tần Thủy Hoàng huy động 50 vạn quân chinh phục Bách Việt, chỉ huy là viên tướng Đồ Thư. Người Việt tiến hành chiến tranh du kích suốt 10 năm và phản công quân Tần, bắn chết Đồ Thư. Sau đó An Dương Vương tổ chức xây thành Cổ Loa.
- Triệu Đà sau khi đánh Âu Lạc mãi không được vì có thành Cổ Loa kiên cố bèn dùng mưu hòa hoãn, đưa con trai là Trọng Thủy sang ở rể lấy Mỵ Châu, con gái An Dương Vương. Trọng Thủy lấy cắp nỏ thần trốn về nước, Triệu Đà cướp được nước ta, lập nước Nam Việt đóng đô ở Phiên Ngung (Quảng Đông), từ đó nước ta thuộc Triệu.
- Năm 111 TCN nhà Hán chiếm được Nam Việt, đổi thành là Giao Chỉ bộ.

III. THỜI KỲ ĐẤU TRANH CHỐNG PHONG KIẾN PHƯƠNG BẮC:

- Trưng nữ Vương (Trưng Trắc và Trưng Nhị)(năm 40 –43), nổi dậy đánh đuổi Tô Định đóng đô ở Mê Linh. Năm 41 nhà Hán sai Mã Viện đưa 20 vạn quân sang xâm lược. Ngày 6/2 năm Quý Mão (43) sau khi bắn hết những mũi tên cuối cùng vào kẻ thù, Hai Bà Trưng gieo mình xuống sông Hát tuẫn tiết.
- Nhà Đông Hán mất, nước ta lúc đó thuộc Đông Ngô. Năm 248 bà Triệu Thị Trinh cùng anh là Triệu Quốc Đạt phất cờ khởi nghĩa tấn công quân Đông Ngô, phá tan các thành của giặc. Vua Ngô hốt hoảng sai Lục Dận đem hàng vạn tinh binh và nhiều thủ đoạn mua chuộc và dụ dỗ. Cuối cùng, bà Triệu hy sinh trên núi Tùng (Thanh Hoá), lúc đó bà mới 23 tuổi.
- Nước ta sau đó tiếp tục sự cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc là: Tấn, Lương.
- Trước tình cảnh nhân dân ta bị sự đô hộ hà khắc của nhà Lương do thứ sử Tiêu Tư cai trị , năm 542 Lý Bí đứng lên lãnh đạo nhân dân nổi dậy và đã chiếm hầu hết các quận, huyện và thành Long Biên. Tháng 2 năm 544, ông xưng Hoàng đế lấy hiệu là Lý Nam Đế, đặt tên nước là Vạn Xuân, kinh đô là Long Biên. Đầu năm 545, nhà Lương tấn công nước ta, do ít quân Lý Nam Đế lui quân và sau đó ông ốm mất, trao quyền cho Triệu Quang Phục tiếp tục kháng chiến. Triệu Quang Phục
- Sau đó nhà Đường lên trị vì Trung Hoa dùng chính sách tàn bạo, hà khắc, âm mưu đồng hóa nước ta. Năm 722, Mai Thúc Loan kêu gọi những dân phu gánh vải cùng nhân dân nổi dậy khởi nghĩa. Khắp nơi nhân tài về tụ hội và suy tôn ông là Mai Hắc Đế, đóng đô ở Vạn An (Thanh Hóa). Mai Hắc Đế đem quân giải phóng thành Tống Bình (Hà Nội), bọn đô hộ phải bỏ thành tháo chạy về nước. Nhà Đường cho Dương Tư Húc sang đàn áp, các trận đánh diễn ra ác liệt cho đến cuối cùng Mai Hắc Đế rút lui và bệnh nặng mà mất.
- Phùng Hưng xuất thân là hào trưởng Đường Lâm, dưới ách đô hộ của nhà Đường, bèn cùng hai em là Phùng Hải và Phùng Dĩnh phất cờ khởi nghĩa từ năm 766-789. Năm 791 ông bao vây thành Tống Bình, buộc tên quan Cao Chính Bình lo sợ mà chết. Sau khi chiếm được thành ông được dân chúng suy tôn là Bố Cái Đại Vương. Sau khi giành chủ quyền được 7 năm thì ông mất.

IV. THỜI KỲ XÂY NỀN TỰ CHỦ (905-938):

- Một lần nữa, trước tình cảnh nhân dân ta thống khổ trước bọn giặc Đường, Khúc Thừa Dụ một hào phú khởi binh đánh đuổi nhà Đường xưng là Tiết Độ Sứ, buộc nhà Đường công nhận ông là người đứng đầu đất Việt. Năm 907, ông mất và trao quyền cho con là Khúc Hạo. Sau đó nhà Đường mất, nhà Hậu Lương rồi Nam Hán lên thay. Nam Hán cho quân sang đánh, Khúc Thừa Mỹ là con Khúc Hạo thua và bị bắt. Dương Đình Nghệ là tướng của nhà họ Khúc đánh đuổi giặc Nam Hán và xưng là Tiết Độ Sứ vào năm 931 nhưng ông bị tên Kiều Công Tiễn ám sát.

X. NHÀ NGÔ (939 - 965), KINH ĐÔ CỔ LOA:

- Ngô Quyền là con rể Dương Đình Nghệ, khi nghe bố vợ bị sát hại và nhà Nam Hán cho thái tử Lưu Hoằng Thao sang xâm lược nước ta, đã nhanh chóng tập hợp lực lượng tiêu diệt Kiều Công Tiễn và đón đánh quân Nam Hán.
- Tháng 11 năm 938 quân ta bố trí các cọc nhọn bịt sắt cắm xuống sông Bạch Đằng rồi dụ chiến thuyền giặc vào trận địa mai phục. Khi thủy triều xuống, quân ta phản công dữ dội làm cho thuyền giặc va cọc nhọn đắm gần hết, Hoằng Thao bị đâm chết tại trận (Chiến thắng Bạch Đằng lần thứ 1). Sau chiến thắng, Ngô Quyền lên ngôi vua được 5 năm thì mất, em vợ là Dương Tam Kha cướp ngôi tự lập là Dương Bình Vương.
- Khi Dương Tam Kha cướp ngôi, các nơi không phục, giặc giã nổi lên liên miên, gây cảnh "nồi da nấu thịt" gần 20 năm hay còn gọi là "Loạn 12 sứ quân".
đưa quân về đầm Dạ Trạch đóng quân, năm 548 ông xưng là Triệu Việt Vương và tiến đánh quân Lương thu thành Long Biên. Năm 571 Lý Phật Tử sau khi giả hòa liền đánh úp, vì không phòng bị nên ông phải nhảy xuống biển tự sát. Năm 602 khi nhà Tùy đem quân sang xâm lược thì Lý Phật Tử hèn nhát đầu hàng. Nước ta lại bị sự đô hộ của nhà Tùy.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét